Hallitus 2015

"Marja Liisa ja Raija vaihtoivat tehtäviä vuoden lopuksi. "

SPR Sukevan hallitus vuodelle 2015

Puheenjohtaja:  Hannele Kemppi, email: hannele.kemppi@email.fi, puh 044 276 7704

Varapuheenjohtaja: Tanja Huusko-Kainulainen email: tanja.huusko@luukku.com

Sihteeri: Matti Vatanen email: mattij.vatanen@gmail.com, puh 0400 673 865

Muut hallituksen jäsenet:

Orvokki Huuskonen

Kirsti Kauppinen

Usko Partanen

Anja Rönkkö

Pirjo Torvinen, toimii osaston keräysvastaavana 

Usko Partanen, osaston monikulttuurisuusvastaava

VAPEPA- yhdyshenkilö: Pekka Mikkola