Nuorisotoiminta

Käy sisään nuorisotoiminnan sivuille! 

Kiimingin osastossa toimii nuorisoryhmä yli 13-vuotiaille.

Oletko kiinnostunut kerhon ohjaamisesta tai nuorisotyöstä muuten? Me järjestämme koulutuksesi, joten ole rohkeasti yhteydessä.

Nuorisoryhmäläiset voivat osallistua ensiapuryhmän toimintaan.

Nuorisotoiminnan yhdyshenkilönä toimi Juho Passoja, puh. 044-985 95 53.