Osaston vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Puheenjohtaja
Tiala Sarita
0504386719, sarita.tiala@gmail.com

Sihteeri
Kaarla Rita
0400972451, rita.kaarla@gmail.com

Keräysjohtaja
Tiala Sarita
0504386719, sarita.tiala@gmail.com

Jäsenmestari
Valleala Raina
0503754393, rvalleala@gmail.com

Ystävätoiminta
Fredriksson Martina
0452762577,ystavatspr@gmail.com