Yhteystiedot

Osaston sähköpostiosoite: punainenristi.suolahti@gmail.com
EA-asioissa sähköpostiosoite: ensiapu.suolahti@gmail.com, puhelin 040 2525744.

Puheenjohtaja 2020 -
Linnala Maija
0505990876, m.linnala@luukku.com

Muut hallituksen jäsenet:

Irtamo Mia
Lehtonen Anne
Liimatainen Riina-Kaisa
Sirkka Kari

Osaston Facebook-sivut: https://www.facebook.com/sprsuolahdenosasto