Osaston vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Puheenjohtaja        
Rintala Annikki
0500563612, annikki.rintala@gmail.com

Sihteeri
Miettinen Seija
0400867645, seija.miettinen@pp6.inet.fi

Keräysjohtaja
Tolmunen Sirkka-Liisa
0503087744, siru.tolmunen@gmail.com

Jäsenmestari
Nykänen Ingrid
0505672771, erkki.nykanen@elisanet.fi