Röda Korsgården

I Närpes har vi samlingspunkten vid Röda Korsgården, den finns på Skogsängsvägen 6. Hit kan man föra kläder, möbler och andra saker som vi i Närpes kan skicka vidare till Kalkku, eller sälja på vårt egna lopptorg i Närpes centrum.

Det som skänks till Röda Korset bör vara helt och rent och i funktionsdugligt skick.

Röda Korsgården

I Röda Korsgården finns också en samlingslokal där vi brukar hålla våra möten, men den fungerar också nödbostad som kan användas tillfälligt.

Nödbostaden

Historik

Vid insamlinga och mötesaktiviteter hade FRK Närpes avdelning haft svårt att hitta lämplig utrymmen.

Den 5 april 1990 antecknades ett arv till avdelningen, som vi försäljning gav en grundplåt till den byggnad, som nu kallas Röda Korsgården. 22 januari beslötas att bygga en kontors- och hallbyggnad, och den 2-3 maj 1992, i samband med avdelningens 40-årsjubileum invigdes Röda Korsgården.

Beskrivning av Röda Korsgården

Byggnadsytan är totalt 222 m2, varav mottagningshallen är på 154 m2 med en takhöjd på 5 m.

Kontorsdelen på 68 m2 är inredd som nödbostad. Där finns vardasrum, kök, ett sovrum och badrum med dusch.