Uutiset

Punaisen Ristin pakolais- ja maahanmuuttotyön uutiskirje 6/2019 on ilmestynyt, voit lukea sen alla ladattavissa olevasta PDF-tiedostosta.

 • 19.12.2019 12:02
 • Maria Pikkarainen

Punaisen Ristin pakolais- ja maahanmuuttotyön uutiskirje 4/2019 on ilmestynyt, voit lukea sen alla ladattavissa olevasta PDF-tiedostosta.

 • 29.8.2019 15:55
 • Maria Pikkarainen

Punaisen Ristin pakolais- ja maahanmuuttotyön uutiskirje 2/2019 on ilmestynyt, voit lukea sen alla ladattavissa olevasta PDF-tiedostosta.

 • 5.4.2019 15:55
 • Maria Pikkarainen

Punaisen Ristin pakolais- ja maahanmuuttotyön uutiskirje 1/2019 on ilmestynyt, voit lukea sen alla ladattavissa olevasta PDF-tiedostosta.

 • 12.2.2019 11:31
 • Maria Pikkarainen

Den nya utbildningsmodulen Mångfald i frivillighetsverksamhet är klar!

Den nya två timmars långa utbildningen är nu färdig. I utbildningen behandlas jämlikhet, normer, interaktionssituationer samt tillgänglighet. Utbildningen är avsedd för alla våra frivilliga.

Syftet med utbildningen är att få redskap för att kritiskt kunna granska normer och fördomar samt förstå deras påverkan vid möten och interaktion. Dessutom fås information om jämlikhet och hur viktigt det är i Röda Korsets verksamhet samt idéer om hur frivilligverksamheten kan göras tillgänglig.

 • 29.11.2018 13:47
 • Maria Pikkarainen

Vi bjuder in dig till Finlands Röda Kors gemensamma fortbildnings- och rekreationsdagar för promor och utbildare under veckoslutet 30-31.1.2016 i Åbo, välkommen! Samlingslokalen är konferenshotellet Linnasmäki (Ringbrynjegatan 7, 20380, Åbo).

För utbildarna finns det möjlighet att uppdatera utbildarbehörigheten och en hel del mer utbildning som ökar ens utbildarkunskaper.

 • 17.11.2015 15:55
 • Maria Pikkarainen

Gemensamma fortbildnings-och rekreationsdagar för promos och utbildare ordnas lördag 31.1 – söndag 1.2.2015 i Uleåborg. Samlingslokalen är utbildningscentret POHTO, adress Vellamontie 12, 90500 Uleåborg.

Mer information om programmet hittar du på promos och utbildarnas sidor på RedNet och på din distriktsbyrå. 

Enligt tradition utlovas det möjlighet för utbildarna att uppdatera sina kompetenser som utbildare samt finns det en hel del fortbildning i utbildarekunskaper.

 • 9.12.2014 10:22
 • Maria Pikkarainen
HÄR hittar du tips för mångkulturell rekrytering av frivilliga. Vi hoppas att ni med hjälp av tipsen får in många frivilliga med olika bakgrund i er verksamhet!
 • 7.4.2014 16:31
 • Maria Pikkarainen

Mästarpromo 2016

Ge ditt förslag till mästarpromo 2016 

Har ni i avdelningen en lyskraftig mästarpromo för första hjälpen, humanitär rätt, mångkulturalism, ungdomsverksamhet, socialtjänst, hälsa och välmåga eller beredskap? En gång under varje stämmoperiod söker vi mästarpromor som genom sitt föredöme och sina insatser kan framstå som modell även för andra. Mästarpromoutmärkelserna tilldelas inom de olika verksamheterna. 

 • 10.4.2013 15:13
 • Ulla Rantanen