Iisalmi

Jarkko Mikkonen_SPR aineisto
Kuvaaja: Jarkko Mikkonen_SPR aineisto
Sijainti:
Ahjolankatu 7, 74120, Iisalmi
Puhelin: 
+358503319785 (pj), +358405365889 (osasto/ea-ryhmä)
Sähköposti: 
iisalmispr(at)gmail.com

Puheenjohtaja Seppo Määttä, seppo.maatta(at)meili.fi, puhelin 050 331 9785

Varapuheenjohtaja Jouni Farin, puhelin 0500 697 071

Sihteeri Arja Aitto-oja, puhelin 040 779 2652

Rahastonhoitaja Hanna Ryhänen,  puhelin 0400 194 020

Keräysjohtaja Eero Tolonen, puhelin 0400 463 334

Päivystys- ja ensiapuryhmä rj Seppo Määttä, puhelin 040 536 5889

Monikulttuurisuustyön koordinaattori Riitta Topelius, riitta.topelius(at)gmail.com, puhelin 

0400 540041

__________________________________________

Suomen Punaisen Ristin Iisalmen osaston vuosikokouksessa monta aihetta juhlaan.

SPR:n Iisalmen osasto piti vuosikokouksensa sunnuntaina 3.12.2017. Kokouksen aluksi nautittiin kakkukahvit ja samalla juhlittiin 100 vuotiasta Suomea, 140 vuotiasta Suomen Punaista Ristiä ja SPR:n ensiapukoulutuksen 60:ttä vuotta.

Juhlanaihetta antoi myös ensimmäisten kiintiöpakolaisten joukossa vuoden 2013 alussa Iisalmeen tulleen kahden nuoren naisen saama Suomen kansalaisuus sekä vapaaehtoistoiminnassa pitkään mukana olleiden vapaaehtoisten palkitseminen Punaisen Ristin Aktiivi- ja Ansiomerkeillä.

Kokous hyväksyi osaston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018. Osaston toimintaryhmiä ovat Ensiapu- ja valmiusryhmä, Monikulttuurisuustoiminta, Omaishoitajien tukiryhmä ja Ikäihmisten kerho. Osaston jäsenmäärä on tällä hetkellä 217. Vapaaehtoisia eri toimintaryhmissä on yhteensä noin 50 henkilöä.

Uusien toimintaryhmien kuten Ystäväpalvelu, Nuorisotoiminta ja ReddieKids käynnistäminen on mahdollista mikäli ko. toiminnoille saadaan sitoutuneet vetäjät. Uudet vapaaehtoiset ovat tervetulleita toimintaan mukaan myös olemassa oleviin toimintaryhmiin.

Kokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja. Osaston hallituksessa jatkavat Seppo Määttä puheenjohtajana, Jouni Farin varapuheenjohtajana, Arja Aitto-oja, Eeva Rossi ja Eero Tolonen.

Erovuorossa olleet Riitta Topelius ja Marjatta Valta-Kurki valittiin uudelleen kaudelle 2018-2019. Uusiksi hallituksen jäseniksi kaudelle 2018-2019 valittiin Riitta Rantonen, Leena Nissinen ja Tiina Jestola.

___________________________________________________________


Tervetuloa mukaan Savo-Karjalan piirin omaishoitajien tukitoimintaan!
  
Iisalmi on mukana SPR:n Savo-Karjalan piirin omaishoitajien tukitoiminnassa. 
Vertaistukiryhmä on käynnistynyt syksyllä 2016. Omaishoitajien tukitoiminnan 
tavoitteena on tarjota omaishoitajille virkistystä, vertaistukea ja asiatietoa. 
Ryhmään ovat tervetulleita kaikki läheistään hoitavat omaishoitajat riippumatta siitä, 
kuuluvatko he virallisen omaishoidon tuen piiriin. 
Ryhmä kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa. Ryhmäohjaajina toimivat SPR:n vapaaehtoiset. 
Vapaaehtoiset saavat perehdytyksen toimintaan. 

Jos olet kiinnostunut omaishoitajien tukitoiminnasta, ole yhteydessä Jaana Vilhuseen.
Tiedustelut: Jaana Vilhunen, SPR Savo-Karjalan piiri, puh: 0400- 955556, 
jaana.vilhunen(at)redcross.fi

https://rednet.punainenristi.fi/node/13215

TULE YSTÄVÄKSI PAKOLAISPERHEELLE

Iisalmen kaupunginvaltuusto on päättänyt jatkaa pakolaisten vastaanottoa toistaiseksi. Kaupunki vastaanottaa vuosittain 20-25 uutta kiintiöpakolaista. Iisalmeen on tulossa myös lisää oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita.

Suurin osa alueelle saapuneista kiintiöpakolaisista ja oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista on perheitä. Myös yksittäisiä henkilöitä on tullut. Vapaaehtoisten merkitys heidän kotoutumisessaan on suuri. Ystävät auttavat tulijoita tutustumaan uuteen kotiseutuun ja sen kulttuuriin sekä ovat apuna suomen kielen opiskelussa. 

Vapaaehtoisen ystävän tärkein ominaisuus on kyky kuunnella ja olla läsnä. Yhdessäolo voi olla mm. asiointi- ja asumisapua, suomen kielen harjoittelua, keskinäistä kyläilyä, ulkoilua, retkiä tai jokin yhteinen harrastus. Voit myös olla mukana järjestämässä tapahtumia tai vetää toiminnallista ryhmää. Ystävätoiminnan myötä syntyy siteitä yli ikä- ja kulttuurirajojen. Ystävätoiminta rikastuttaa myös vapaaehtoisen ystävän elämää.

Lisätietoja ystävätoiminnasta osaston monikulttuurisuuskoordinaattori Riitta Topelius (yhteystiedot osaston sivuilla).

SPR Iisalmen paikallisosasto ja Iisalmen kansalaisopisto järjestävät ystävätoimintaan liittyvää koulutusta. Koulutuksista ilmoitetaan tällä sivulla ja SPR Iisalmen paikallisosaston facebook-sivulla. Ystävät kokoontuvat säännöllisesti vertaistukitapaamisiin. Seuraa tiedotteitamme.

Uutiset

Leena Koskela / Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti
"Hallitus 2017-2020, kuvassa: Markku Suokas (vas), Sami Laitinen, Henri Backman, Otto Kari, Eija Karine, Pertti Torstila, Marju Pihlajamaa ja Outi Forsblom."

Pertti Torstila jatkaa järjestön puheenjohtajana

Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajaksi valittiin suurlähettiläs Pertti Torstila 11.6. järjestön yleiskokouksessa Helsingissä. Hän on johtanut järjestöä jo kolme vuotta.

Järjestön varapuheenjohtajiksi valittiin Ann-Mari Audas-Willman (Vaasa), Otto Kari (Helsinki) ja Sami Laitinen (Oulu).

Kesäkuun yleiskokous lähestyy ja toivomme, että Savo-Karjalan piirin osastot osallistuvat aktiivisesti kokoukseen. Kannustamme osastoja lähettämään yleiskokoukseen myös nuoria jäseniä sekä äänivaltaisiksi edustajiksi että tarkkailijoiksi.

Nuorisotoiminnan kehittämistyöryhmä kutsuu piirin nuoret mukaan yleiskokoukseen!

Savo-Karjalan piirin vuosikokous ja "juhlavuoden auttajat" -teemapäivä järjestetään 22.-23.4.2017 Kuopiossa, Kylpylähotelli Rauhalahdessa.

Viikonlopun ohjelma:

Lauantaina 22.4.   "Juhlavuoden auttajat"                         

09:00                    aamukahvit

10:00                    päivän avaus

12:30-13:30         lounas

13:30–15:00        toiminta jatkuu

15:00-16              päiväkahvit

19:00                   illallinen

Tapahtumat

Ei tapahtumia juuri nyt.