Verkkoystävien nettiperehdytys / Webbintroduktionen till en vän på webben

Jussi Vierimaa
Kuvaaja: Jussi Vierimaa

Tervetuloa verkkoystävätoiminnan vapaaehtoiseksi!

Olet nyt suorittanut ystävätoiminnan peruskurssin. Siirry seuraavaksi verkkoystävien nettiperehdytykseen: https://spr-create.cloubi.com/web/site-58558/state-jurdcmbqgmrcytzr/front-page Osana nettiperehdytystä pääset täyttämään ystävävapaaehtoisen kortin ja mukaan toimintaan.

Välkommen som frivillig inom nätvänverksamheten!

Du har nu utfört grundkursen i vänverksamheten. Delta därefter i webbintroduktionen till En vän på webben: https://spr-create.cloubi.com/web/site-59753/state-jurdcmbqgyrcytzr/front-page Som en del av webbintroduktionen kan du fylla i frivilligkortet och komma med i verksamheten.