Vapaaehtoisten perehdytys

Ville Palonen
Kuvaaja: Ville Palonen

Kaikille SPR:n vapaaehtoisille tiivis perehdytyksen verkkokurssi Tervetuloa yhteiseen tarinaan löytyy osoitteesta https://www.punainenristi.fi/frc-tarina/.

Alta ladattavissa Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät -dokumentissa kerrotaan lyhyesti millaisia luottamushenkilöitä ja avaintehtäviä osastossa on sekä esitellään tehtävien ydinsisällöt. Dokumentti sisältää myös ohjeistuksen luottamus- ja avainhenkilöiden rekrytointiin, nimenkirjoitusoikeuteen sekä avainhenkilöiden vastuuseen. Kiinnostuksen kasvaessa lisätietoa saa pikaperehdytyspaketeista.

Jokaisesta avainvapaaehtoisesta löytyy tehtävän oma pikaperehdytyspaketti. Pikaperehdytyspaketeissa kerrotaan millaisia tehtäviä rooliin sisältyy, keneltä saa tukea tehtävän hoitamiseen, mitä koulutuksia tehtävässä olevalle suositellaan ja mihin materiaaliin on hyvä tutustua. (Muutama pikaperehdytyspaketti on vielä työn alla.)

Huomaathan, että osa tällä sivulla mainituista tehtävistä on sellaisia osaston tehtäviä, jotka eivät kuulu osaston nimenkirjoittajiin, hallitukseen ja yhteyshenkilöihin. 

Osaston luottamushenkilöitä ja yhteyshenkilöitä ovat:  

 • Puheenjohtaja
 • Varapuheenjohtaja
 • Sihteeri
 • Jäsenmestari
 • Kotimaan avun yhteyshenkilö
 • Valmiuden yhteyshenkilö
 • Ystävätoiminnan yhteyshenkilö
 • Monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö
 • Veripalvelun yhteyshenkilö
 • Rahastonhoitaja
 • Toiminnantarkastaja
 • Ensiaputoiminnan yhteyshenkilö
 • Ensiapupäivystysyhteyshenkilö
 • Keräysjohtaja
 • Kouluyhteistyön yhteyshenkilö
 • Nuorisotoiminnan yhteyshenkilö
 • Humanitaarisen oikeuden yhteyshenkilö
 • Terveystoiminnan yhteyshenkilö
 • Tiedottaja
 • Varainhankinnan yhteyshenkilö
 • Kontti-yhteyshenkilö
 • Nuorten turvatalon yhteyshenkilö
 • Vastaanottokeskuksen yhteyshenkilö
 • Omaishoitajien tukitoiminnan yhteysvapaaehtoinen
 • Tietosuojayhteyshenkilö
 • Oma-pääkäyttäjä