Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset

Suomen Punaisen Ristin toiminnan vastuuvakuutukset ovat LähiTapiolassa. Vapaaehtoistoiminnan yksityistapaturmavakuutukset ovat Ifissä. Suomen Punaisen Ristin toiminnassa sattuneissa tapaturmissa ja vahingoissa ovat etusijalla toimijoiden omat henki-, vapaa-ajan tapaturma- sekä kotivakuutukset.

Suomen Punaisella Ristillä on vapaaehtoistoimintaa varten kaksi valtakunnallista vakuutusta

1. Vapaaehtoistoiminnan yksityistapaturmavakuutus (SP3552326),  ja

2. Järjestön toiminnan vastuuvakuutus (312-1044074-3).
 

Vakuutettuja ovat toimintaan osallistuvat seuraavasti:

  • SPR:n vapaaehtoistoimintaan osallistuvat Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset henkilöt
  • Osaamiskartoitukseen ja työelämään tutustumisjaksoille osallistuvat
  • Nuorten turvatalotoiminnassa mukana olevat
  • Vapepaan osallistuvien järjestöjen yhteistoiminnassa järjestämiin tilaisuuksiin osallistuvat

Vapaaehtoiset ovat vakuutettuja kaikkien SPR:n toimintamuotojen vapaaehtoistehtävissä, myös kokouksissa, kursseilla, koulutuksissa, leireillä, Konteissa, Turvataloissa, keräyksissä ja harjoituksissa sekä näihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

Lisäksi vapaaehtoisina toimiville terveydenhuollon ammattihenkilöille on oma vakuutuksensa (Potilasvakuutus).

Ole ystävällinen ja katso tarkemmin liitteistä. In English, please see the attachment below.