tammikuu 2014

SPR
Piirin hallitus julisti osastoille jäsenhankintakilpailun vuodelle 2013. Voittajaksi päätettiin valita osasto, joka kasvattaa eniten jäsenmääräänsä prosentuaalisesti suhteessa omaan jäsenmääräänsä. Kilpailuajaksi asetettiin 1.1.-30.9.2013 ja palkinnoksi 1000 euroa.
Nuorisotoimikunta toimii piirin hallituksen alaisena ja kokoontuu noin kuusi kertaa toimikautensa (1.1.–31.12.2014) aikana.  Nuorisotoimikunta koostuu piirin alueen osastojen jäsenistä ja sen tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää nuorisotoimintaa piirin alueella sekä tukea osastoja nuorisotoiminnan toteuttamisessa.
Piirihallitus on vahvistanut joulukuun kokouksessaan nimittänyt nuorisotoimikunnan kaudelle 2014:
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston gmail – sähköpostilaatikon osoitteen kautta on viime aikoina alettu postittaa aiheetonta roskapostia, joka tulee hävittää sitä avaamatta. Sähköpostia ei tule avata ja kysymyksiin ei tule vastata. Lähettäjä ei ole Jyväskylän osasto vaan roskapostitusrobotti. Roskapostit on otsikoitu englanniksi usein “spr.jkl@gmail.com has indicated you´re a friend.