Turvallisuus vapaaehtoistoiminnassa

Thomas Broumand/Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Thomas Broumand/Suomen Punainen Risti
Turvallisuus Suomen Punaisen Ristin toiminnassa
 
Punaisen Ristin toimijat työskentelevät vaihtelevissa ympäristöissä aina julkisesta tilasta suljettuihin laitoksiin. Kulloisenkin paikallisen turvallisuustilanteen ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan minimoida erilaiset riskit ja lisätä mahdollisuutta suorittaa auttamistehtävä.
 
Valtaosassa SPR:n toiminnasta riskit ovat arkisella tasolla, eli toimijat kohtaavat samoja riskejä kuin kuka tahansa tavallinen kansalainen. SPR:n paikallisosastot tekevät paljon kotimaan avun auttamistehtäviä, kuten ensihuoltoa evakuoinnissa, antavat henkistä tukea onnettomuuden uhreille ja omaisille, kadonneen henkilön etsintää tai muita viranomaisia tukevia toimintoja onnettomuuksien aikana tai välittömästi niiden jälkeen. SPR:n paikallisosastossa kotimaan avusta vastaa kotimaan avun yhteyshenkilö. Jokaisessa SPR:n piirissä toimii valmiuspäällikkö, jonka tehtäviin kuuluu valmiustoiminnan koordinaatio piirin alueella.
 
Punaiselle Ristille on tärkeää varmistaa turvallisen toimintaympäristön sen vapaaehtoisille, avunsaajille ja työntekijöille. Järjestö toimii yhdenvertaisesti, tietosuojalain mukaisesti ja sillä on nollatoleranssi rasismia, kiusaamista, korruptiota sekä seksuaalista häirintää ja ahdistelua kohtaan. 
 
Jokaisen Punaisen Ristin vapaaehtoisen olisi hyvä osata:
 
 • ottaa toiminnassa huomioon oman ja muiden turvallisuuden
 • välttää vaaratilanteita Punaisen Ristin toimijana
 • toimia oikein vaaratilanteessa
 • ymmärtää, mistä Punaisen Ristin toimijan turvallisuus rakentuu
 • ymmärtää, miten turvallisuusrutiinit voivat ehkäistä onnettomuuksia
 
Lisäksi vastuuvapaaehtoisina toimivien tehtävänä on:
 
 • varmistaa turvallisen toiminnan ja ohjata vapaaehtoisia toimimaan turvallisesti
 • ennaltaehkäistä vaaratilanteita Punaisen Ristin toiminnassa
 • luoda turvallista toimintakulttuuria ja suunnitella turvallista toimintaa sekä tapahtumia.
 • tuntea Punaisen Ristin toimintaohjeet turvallisen toiminnan edistämiseksi (seksuaalinen häirintä, alaikäisten turvallinen toimintaympäristö, lastensuojeluilmoituksen tekeminen, tietosuoja, eettiset toimintaohjeet)
   

Turvallisuuden perusperiaatteet SPR:ssä

 • Tärkein turvallisuustoimija olet sinä itse. Olet itse päävastuussa turvallisuudestasi.
 • Toimi Punaisen Ristin arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Muista, että toimiessasi edustat koko Punaista Ristiä.
 • Varmista, että sinulla on ajantasaiset ohjeet tehtävään sekä riittävä ja sopiva varustus.
 • Lähde pois uhkaavasta ja vaarallisesta tilanteesta. Etsi apua tarvittaessa.
 • Mukauta käytöksesi tilanteeseen, toimi rauhallisesti ja ole kohtelias kaikille. Kannusta muita vapaaehtoisia. Toimi tilanteeseen sopivalla tavalla. Älä provosoi tai provosoidu.
 • Seuraa ympäristöäsi mahdollisten riskien varalta. Kerro kohtaamistasi vaaratilanteista tai turvallisuuteen liittyvistä asioista eteenpäin.
 • Käytä Punaisen Ristin tunnuksia toiminnassa. Ole selkeästi tunnistettavissa. Pukeudu asiallisesti. Käytä Punaisen Ristin suojamerkkiä oikein.
 • Muista oma jaksaminen, huonosti levännyt liian pitkän auttamisrupeaman tehnyt auttaja on huono auttaja.
 • Luottamukselliset asiat eivät kuulu ulkopuolisten, eikä autettavien kuultavaksi. Odota sopivaa hetkeä ja sopivaa paikkaa hankalien asioiden käsittelyyn. Ota tarvittaessa yhteyttä toiminnasta vastaavaan henkilöön.
 • Muista omassa viestinnässäsi Punaisen Ristin arvot ja periaatteet, sekä kuvattavien identiteetin turvaaminen. Erityistä tarkkuutta on noudatettava alaikäisten ja turvapaikanhakijoiden kohdalla.