Osaston nimenkirjoittajien ja luottamushenkilöiden ilmoitus 2020 (nk. J-kortit) & tilastokyselyt 2019

Toiminta-, koulutustilastot tulee täyttää tammikuun aikana.

Tiedot täytetään 31.12.2019 - 31.1.2020 välisenä aikana. Täytä toimintatilastot tästä. 

Koulutustilastokysely- vastaa tästä

 

Taloustilastot ilmoitetaan osaston kevätkokouksen jälkeen

 

Tältä sivulta löydät ohjeet osastojen luottamus- ja avainhenkilöiden tietojen ilmoittamisesta ja toiminta-, koulutus- ja taloustilastojen 2018 keräämisestä. Lomakkeet tietojen antamiseen löytyvät sivun lopusta. 

Osasto ilmoittaa luottamus- ja yhteyshenkilöiden (nk. J1-ja J2-kortit) tiedot valtakunnalliseen rekisteriin heti tehtyjen valintojen jälkeen. Velvollisuus ilmoittaa nimenkirjoittajat rekisteriin perustuu asetukseen Suomen Punaisesta Rististä. Ajan tasalla olevat yhteystiedot takaavat paremman yhteydenpidon, tuen ja ohjauksen osastolle. Tiedot toimitetaan omaan piiriin. Tämän sivun alalaidassa on lista piirien työntekijöistä, jotka hoitavat osastojen nimenkirjoittajien, luottamus- ja yhteyshenkilöiden ilmoituksia.

Huomaattehan, että osaston hallituksella on mahdollisuus valtuuttaa keskuudestaan kaksi nimenkirjoittajaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja toiminnanjohtajan lisäksi. Osaston sihteeri ei ole automaattisesti osaston nimenkirjoittaja. Hänet voidaan kuitenkin valtuuttaa nimenkirjoittajaksi olettaen, että hän on osaston hallituksen jäsen.

Alla säännöistä osastoa koskeva kohta:

21 § Nimenkirjoittajat

…” Osaston nimen kirjoittavat osaston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen yhdessä yhden hallituksen keskuudestaan valtuuttaman jäsenen, osaston rahastonhoitajan tai osaston toiminnanjohtajan kanssa. Osaston hallitus voi valtuuttaa keskuudestaan enintään kaksi nimenkirjoittajaa kerrallaan.”

J1-kortti on nimenkirjoittajien rekisteröintiä varten. 

J2-kortilla ilmoitetaan osaston muut yhteyshenkilöt. Listasta on karsittu ne yhteyshenkilöroolit, joita osastot ovat käyttäneet vain vähän. Osa aiemmista yhteyshenkilörooleista on yhdistetty. Ilmoittamalla oikeat yhteyshenkilöt, varmistamme että he saavat ajantasaisen tiedon ja tuen. Lisätietoja ja eri yhteyshenkilöiden tehtävistä tehdyt pikaperehdyspaketit, löytyvät Rednetin Osastotoimistosta.

Toiminnantarkastaja vai tilintarkastaja?

Osasto valitsee vuosikokouksessaan joko toiminnantarkastajan tai toiminnantarkastajan varahenkilöineen. Muistakaa nk. J2-korttia täyttäessänne rastittaa oikea ruutu.

 

Toiminta-, koulutustilastot tulee täyttää tammikuun aikana.

Tiedot täytetään 31.12.2019- 31.1.2020 välisenä aikana. Kysely avataan 31.12.2019 tälle sivulle.

Taloustilastot ilmoitetaan osaston kevätkokouksen jälkeen

Osastojen taloustilastot ilmoitetaan sivun lopusta löytyvällä taloustilastolomakkeella piiritoimistoon. Palauta lomake allekirjoitettuna kevätkokouksen jälkeen piiritoimistoon.

 

Piirien työntekijät, jotka ottavat vastaan osastojen ilmoituksia nimenkirjoittajista sekä luottamus- ja yhteyshenkilöistä (J1 ja J2 -kortit):

 • HUP: Helena Heinonen
 • Häme: Marjut Välimaa (J1) /Riitta Konttinen (J2)
 • Kaakkois-Suomi: Nina Ihanainen
 • Lapin piiri:Eija Metsäkallio
 • Länsi-Suomen piiri: Sakari Karvo
 • Oulun piiri: Teemu Alapeteri
 • Satakunnan piiri: Paula Hellgren
 • Savo-Karjalan piiri: Anne Härmä
 • Varsinais-Suomen piiri: Anne Honkainmaa
 • Åbolands distrikt: Christel Bergman
 • Ålands distrikt: Satu Holmström
 • Österbottens svenska distrikt: Anna Stenman

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) redcross.fi.Piirien postiosoitteet löytyvät täältä: https://www.punainenristi.fi/yhteystiedot