Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluvan saaneiden osaamisen tunnistaminen ja työelämävalmiuksien tukeminen

Punainen Risti toteutti Accenturen tukemana valtakunnallista Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden osaamisen tunnistamisen ja työelämävalmiuksien tukemisen -projektia. Projekti on nyt päättynyt. Projektin tavoitteena oli kartoittaa turvapaikanhakijoiden osaamista. Projektin aikana tehtiin 2200 osaamiskartoitusta turvapaikanhakijoille Punaisen Ristin ylläpitämissä vastaanottokeskuksissa.

Suomalaisessa työelämässä tutustusmisjaksoille (tet) on osallistunut 950 turvapaikanhakijaa. Punainen Risti myöntää työelämään tutustumisjaksoista digitaalisen osaamismerkin osallistujille.

Etsimme edelleen yrityksiä, organisaatioita ja yhdistyksiä, jotka pystyvät tarjoamaan turvapaikanhakijoille mahdollisuuden päästä tutustumaan työelämään. Työelämäkumppaneille hanke tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa yhteiskuntavastuuta, verkostoitua potentiaalisten työvoimaresurssien kanssa sekä löytää uutta osaamista.

Työelämäkumppaneilta odotetaan:

·         TET-paikan tarjoamista yhdelle tai useammalle turvapaikanhakijalle ennalta määriteltyyn tehtävään

·         Yhteyshenkilön nimeämistä yhteistyön ajaksi

·         TET-jaksolle osallistuvan riittävää perehdyttämistä sekä tutustumisen valvontaa ja ohjausta TET-jakson aikana

Turvapaikanhakijan TET-jakson pituus on 1-3 viikkoa ja maksimissaan 6h/pv. Jakso on palkatonta ja turvapaikanhakijoilla on tapaturmavakuutus SPR:n puolelta.