Starttivoimaa

Starttivoimaa -hanke

Starttivoimaa on kolmivuotinen (2016 - 2018)  hanke, jossa kehitetään ensivaiheen kotoutumisen malleja vahvalla verkostoyhteistyöllä vapaaehtoisten, järjestöjen, kuntien ja viranomaisten kanssa. SPR:n osastot ovat toiminnan ytimessä monipuolisen osaamisen ansioista. Keskeistä on paikallisen yhteistyön vahvistaminen kotoutumiskysymyksissä eri toimijoiden kesken - yhdessä olemme enemmän! 

Kohderyhmänä ovat oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset. Hankkeen rahoittaa Euroopan Unioinin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto koordinoi hanketta ja käytännön toimia kehitetään Punaisen Ristin Hämeen, Kaakkois-Suomen, Satakunnan, Savo-Karjalan ja Varsinais-Suomen piireissä puolipäiväisten aluetyöntekijöiden johdolla. Uusia kotoutumisen malleja on syntynyt ja niitä juurrutetaan osaksi pysyvää vapaaehtoistoimijoiden ja viranomaisten yhteistyötä.

Monipuolista kotoutumisen toimintaa

Hankkeessa tarjotaan ohjausta, uudistetaan ja järjestetään vapaaehtoiskoulutusta sekä kootaan yhteen kotoutumisesta kiinnostuneita verkostoja yhdessä kuntatason kotoutumisesta vastaavien henkilöiden kanssa. Keskeisiä toimintamuotoja ovat muun muassa Starttipajat, Arjen apu -vapaaehtoistoiminnan malli ja kotiseutukummi -toiminta. Hanketoimintoja onkin tähän mennessä ollut jo yli neljälläkymmenellä paikkakunnalla. Yllättäen hankkeessa on huomattu, että kotoutumiseen suunnattuja uusia toimintamalleja voidaan tulevaisuudessa pienellä muokkauksella hyödyntää myös muiden kohderyhmien kanssa.

 

 

Lisätietoja: Anna Tenho 020 7012264 tai anna.tenho@punainenristi.fi

 

Uutiset

Ei uutisia juuri nyt.