Framtidens FRK?

Organisationens stadgar och regler skall förnyas och arbetet inleds med sk. stadgeverkstäder. Via dessa vill vi samla in idéer och visioner om hur Finlands Röda Kors skall se ut i framtiden.

Det är otroligt viktigt att organisationens ungdomar kommer åt att ge sina åsikter och idéer kring framtidens Finlands Röda Kors. Vi har gjort en anvisning hur verkstäderna kan arrangeras (nere som bilaga). Verkstaden eller diskussionen kan ordnas t.ex. i en ungdomsgrupp, på ungdomsutskottets möte, på sommarens läger etc.

Arbetets målsättning är att få svar på följande frågor:

  • Hurdant Röda Kors vill vi ha?
  • Hurdana regler/stadgar skulle bäst stödja framtidens rödakorsverksamhet?
  • Vad borde man korrigera i reglerna/stadgarna för att kunna förverkliga detta?

Frågorna behandlas i synnerhet utifrån följande teman:

  • Delaktighet och påverkansmöjligheter
  • Enhet
  • Att förstärka humanitära värderingar och hjälpviljan
  • Öppet tema (ordet är fritt)

Ifall ni behöver hjälp att facilitera en verkstad/diskussion så hör av er till Johanna på centralbyrån (johanna.andersson@redcross.fi), jag hjälper er gärna! Det viktigaste är inte metoden och att ”leda en absolut korrekt verkstad”, utan det viktiga är att föra en bra diskussion som väcker tankar och idéer och att man skriver ner diskussionen.

Verkstädernas resultat samlas ihop elektroniskt, dvs. Ni bör utse en sekreterare för verkstaden vars uppgift det blir att anteckna och skriva ner resultaten via denna digiumlänk http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1296322&chk=DNAJR2QK  

Resultaten slås ihop och analyseras.

Nu är tidpunkten då jag önskar att alla våra ungdomar på sätt eller annat berättar hurdant Finlands Röda Kors de vill ha i framtiden. Stadgeverkstaden är den viktigaste påverkanskanalen då det gäller vår inkommande stadgereform.

Glädje och drömmarna får fart i verkstäderna!