Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen

Jukka-Pekka Moilanen
Kuvaaja: Jukka-Pekka Moilanen

På svenska

Suomeen astui 1.5.2014 voimaan uusi laki joka koskee lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittä­mistä. Lain tavoitteena on turvata lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta vapaaehtois­toiminnassa ja turvata lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.

Suomen Punainen Risti on arvioinut ja määritellyt ne vapaaehtoistehtävät, joihin valittavien vapaaehtoisten rikostaustaa on tarkoitus selvittää. Seuraavissa vapaaehtoistehtävissä selvitetään aina rikostausta;

  • leiriohjaajat
  • leiripomot
  • ystävät alaikäisille nuorille
  • alaikäisten kanssa toimivat verkkovapaaehtoiset.

Muissa ohjaamistehtävissä selvitetään rikostausta vain mikäli ohjaaja toimii yksin ohjaaja­tehtävässään, esim. Reddie Kids-ohjaajat, Läksyhelppi-ohjaajat, kansainvälisten opintomatkojen vetäjät, nuorten toimintaryhmien ohjaajat. 

Vastuu rikostaustan selvittämisestä ja turvallisen toimintaympäristön varmistamisesta on aina toiminnan järjestäjä, eli se taho joka vastaa kyseisestä toiminta­ryhmästä, leiristä jne. Olemme laatineet piireille ja osastoille ohjeistuksen rikostaustan selvittämiseen. Ohjeen, lomakkeet ja vapaaehtoistehtävien kuvaukset löytyvät alla olevista liitteistä.

Lisätietoja: Nuorisotoiminnan koordinaattori Kirsi Lehtola, puhelin 040 649 5181 tai sähköpostitse kirsi.lehtola(a)punainenristi.fi