Osastotoimisto

Osastotoimisto on Suomen Punaisen Ristin osastoja palveleva ryhmä. Osastotoimistosta löydät muun muassa kaikki lomakkeet ja työkalut. Osastorekisteriotteen voi tilata tuttuun tapaan keskustoimistosta Saila Räihältä, saila.raiha(at)punainenristi.fi tai puh. 020 701 2000.

Vapaaehtoistoiminnan tueksi on laadittu uutta materiaalia, jonka löydät RedNetin osastotoimistosta. Materiaali selkiyttää ja varmistaa avainvapaaehtoisten tehtäviä ja tukemisen tapoja vapaaehtoisen polkua seuraten. Sen tavoitteena on kehittää vapaaehtoisen polkua erityisesti luottamus- ja avainhenkilöiden osalta.

Materiaalista löytyy päivitetty Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät järjestökoulutusaineisto, jossa kerrotaan lyhyesti millaisia luottamushenkilöitä ja avaintehtäviä osastossa on sekä esitellään tehtävien ydinsisällöt. Joukossa on muutama uusi rooli ja joitakin vanhoja nimekkeitä on uudistettu. Dokumentti sisältää myös ohjeistuksen luottamus- ja avainhenkilöiden rekrytointiin, nimenkirjoitusoikeuteen sekä avainhenkilöiden vastuuseen.

Jokaisesta avainvapaaehtoisesta on tehty pikaperehdytyspaketti. Pikaperehdytyspaketeissa kerrotaan millaisia tehtäviä rooliin sisältyy, keneltä saa tukea tehtävän hoitamiseen, mitä koulutuksia tehtävässä olevalle suositellaan ja mihin materiaaliin on hyvä tutustua. Käy tarkistamassa, miltä oman tehtäväsi pikaperehdytyspaketti näyttää! Muutama pikaperehdytyspaketti on vielä työn alla, mutta valmistuu pian eli pidäthän osastotoimistoa silmällä.

Useasta vapaaehtoistoiminnan muodosta on laadittu starttipaketti. Starttipaketeista löydät vinkkejä uuden toiminnan (esim. nuorisotoiminta, ystävätoiminta) aloittamiseen. Niissä kerrotaan, mitä on hyvä ottaa huomioon toimintaa käynnistettäessä, keneltä voi saada tukea, millaisia koulutuksia suositellaan ja mistä on mahdollista hakea rahoitusta. Starttipaketeissa luetellaan myös toimintamuodolle hyödylliset materiaalit.

Osastotoimistoon on lisätty ajatuksia eri tavoista kiittää vapaaehtoisia, sillä se on tärkeä osa vapaaehtoistoimintaa! Kiitoksen antaminen on helppoa ja samalla se kasvattaa osallistujien motivaatiota sekä jaksamista.

Nämä uudet materiaalit on tuotettu osana keskustoimiston koordinoimaa Avainvapaaehtoisen polku -projektia, jonka tarkoituksena on parantaa vapaaehtoistoiminnan ohjausta ja johtamista sekä kehittää vapaaehtoistoimintaa niin, että vapaaehtoisen polkua tasoitetaan ja yhdessä tekemisen iloa lisätään. Toivottavasti sinä ja osastosi hyödytte näistä materiaaleista! Mikäli kaipaat lisätietoa materiaaleihin liittyen, ole ensisijaisesti yhteydessä osastosi kummiin.

Uutiset

Ei rasismille! -hankkeen loppuarviointi

Suomen Punaisen Ristin koordinoima valtakunnallinen Ei rasismille! -kumppanuushanke (2013–2017) on ollut näkyvä ja vaikuttava toimija Suomessa reilun viiden vuoden ajan. Keräämme palautetta kevään 2018 aikana päättyvästä hankkeesta.

Vastaukset pyydetään 11.2.2018 mennessä ja ne koostetaan hankkeen loppuarviointia varten. Kyselyyn vastaaminen vie noin 7 minuuttia.

Rasismi 24 on perinteinen lautapeli, jossa arpakuutiota heittämällä edetään pelilaudalla. Sen tapahtumaruudut perustuvat etnisten vähemmistöjen kohtaamiin tilanteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Ikävät kohtaamiset yleensä hidastavat pelaajan etenemistä kohti maalia, mutta positiivisia kokemuksia ja huumoriakaan ei ole unohdettu.

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous on päättänyt uudistaa järjestömme säännöt. Uudet säännöt hyväksyy yleiskokous kesäkuussa 2017 Helsingissä.

Tavoitteena on luoda säännöt, jotka parhaiten tukevat Punaisen Ristin toimintaa tulevaisuudessa.

Mitä jokainen meistä voi tehdä?

Kevääseen 2016 mennessä on pidetty osastoissa ja piireissä ympäri Suomen lähes 30 sääntötyöpajaa. Lisäksi sääntöjen lakiteknisen tarkistuksen sekä mm. hyvän hallintotavan edellytysten pohjalta on tehty muutosehdotuksia.