Valmiustoiminta

  • Osastollamme on valmius toimia erilaisissa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) tehtävissä viranomaisten apuna.  Pääasiassa Vapepa toiminta koordinoidaan ensiapuryhmien kautta, mutta mukana voi olla lähtökohtaisesti jokainen osastomme jäsen, mikäli hänellä on riittävä perustieto ja -taito hankittuna.
  • Tarvitessasi itse Vapaaehtoisen pelastuspalvelun apua esim. akuutissa kadonneen henkilön etsinnässä, soita ensin 112, josta toiminta käynnistyy myös Vapepan osalta johdetusti.