Monimuotoinen ystävätoiminta

Suomen Punaisen Ristin monimuotoisen ystävätoiminnan tavoitteena on lievittää yksinäisyyttä ja lisätä turvallisuutta olemalla läsnä ystävänä siellä missä ystävää tarvitaan. Ystävätoiminta  on vahva osa järjestömme ydintä.

Ystävätoiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää vapaaehtoistyötä. Ystävänä kohtaat sellaisia ihmisiä, joihin et ehkä muuten tutustuisi. Vastavuoroisuus, kuuntelu ja läsnäolo kuuluvat oleellisesti ystävätoimintaan. Juttuseura ja yhdessä tekeminen virkistävät mieltä ja yllä pitävät toimintakykyä. Ystävätapaamiset, toiminta ryhmässä tai saattopau kertovat monenlaisesta välittämisestä.

Voit toimia ystävänä kenelle tahansa sitä tarvitsevalle. Ystävänä voit toimia esimerkiksi kotona, palvelutalossa, vankilavierailijana, ryhmässä tai saattoapuna. Voit myös toimia vapaaehtoisten kouluttajana ja ohjaajana.

 

Kaakkois-Suomen piirin alueen paikallisosastoissa toimii vapaaehtoisina ystävinä noin 600 ystävää. Toiminta perustuu tavallisen ihmisen taidoin toimimiseen ja tehtävään annetaan koulutus ja tuki. Ystävät voivat toimia omassa paikallisosastossaan myös muissa vapaaehtoistehtävissä kuten ensihuollon ja henkisen tuen ryhmissä sekä keräystoiminnassa.