Nuorisotoiminta

Reddie Kids                                                                           

Reddie Kids on Suomen Punaisen Ristin kerho 7-12-vuotiaille. Kerhoissa tutustutaan Punaisen Ristin periaatteisiin, arvoihin ja toimintaan leikkien ja mukavan tekemisen ohessa. Kerhoissa opetellaan myös ensiapua ja suvaitsevaisuuteen liittyviä asioita. Reddie Kids on yhtenäinen malli järjestön lasten kerhoille. Kerhoa vetää koulutettu kerhonohjaaja. Jos olet kiinnostunut toimimaan ohjaajana, ota yhteyttä lähimpään osastoon tai nuorisotoiminnan suunnittelijaan.

Ryhmätoimintaa

Piirin osastoissa toimii nuorisoryhmiä. Nuorisoryhmät ovat yli 13-vuotiaille. Ryhmätoiminta luo mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan ja vaikuttamiseen.
Nuorisoryhmät ovat enemmän keskittyneet tietyn teeman kuten ensiavun, kansainvälisyyden tai humanitaarisen oikeuden ympärille. Vakavaa asiaa, mutta rennolla meiningillä.

Leiritoimintaa

Ryhmien omien leirien ja retkien lisäksi piiri järjestää nuorisoleirejä ympäri vuoden kaikenikäisille. Lähde mukaan ja pääset nauttimaan perinteisestä leirielämästä ja samalla opit hyödyllisiä tietoja ja taitoja esimerkiksi ensiavusta ja kansainvälisyydestä. Kaakkois-Suomen piirin varhisten leirit kulkevat jo perinteeksi muodostuneella Säpinä-nimellä.
Tulevat leirit löydät tapahtumakalenterista