Humanitaarinen oikeus

Pawel Krzysiek
Kuvaaja: Pawel Krzysiek
Hanne-Miia Ollikainen
Kuvaaja: Hanne-Miia Ollikainen
"Konfliktin keskellä roolipelin aloitusinfo Säihke-partioleirillä Hangossa kesällä 2017."

Humanitaarinen oikeus pyrkii aseellisten selkkausten aikana suojelemaan henkilöitä, jotka eivät osallistu tai eivät enää osallistu vihollisuuksiin, sekä rajoittamaan sodankäyntikeinoja ja -menetelmiä. Vuonna 1949 neuvotellut Geneven sopimukset muodostavat yhdessä vuonna 1977 neuvoteltujen lisäpöytäkirjojen kanssa humanitaarisen oikeuden selkärangan. Lisätietoa humanitaarisesta oikeudesta, sen lähteistä, säännöistä ja sääntöjen soveltuvuudesta löydät humanitaarisen oikeuden sivuilta.

Tiedon jakaminen humanitaarisesta oikeudesta ja Geneven sopimuksista kuuluu Punaisen Ristin perustehtäviin. Humanitaarisen oikeuden peruskurssilla tutustutaan sodan oikeussääntöihin ja Punaisen Ristin toimintaan niiden edistämiseksi. Kursseille ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Koulutusten lisäksi voimme järjestää erilaisia tempauksia ja tapahtumia kuten mm. asiantuntijaluentosarjoja, valokuvanäyttelyitä, roolipelejä, hiljaisia mielenilmauksia sekä koulu- tai muita vierailuita.

Tulevista koulutuksista ja tapahtumista löydät ajankohtaista tietoa Hämeen piirin tapahtumakalenterista. Lisätietoja voit kysyä Emma Peuralta (040 184 6911, emma.peura@redcross.fi).

Ensi keväänä järjestämme kaksi Humanitaarisen oikeuden peruskurssia yhteistyössä osastojen kanssa. Seuraa ilmoittelua SPR Hämeen piirin tapahtumakalenterista. SPR Tampereen osaston IHL-klubi kokoontuu kerran kuukaudessa humanitaarisen oikeuden eri teemojen ympärillä. Seuraa IHL-klubin tiedotteita https://rednet.punainenristi.fi/node/60211