Historia

Punaisen Ristin Paimion osaston historiaa

Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto toimivat sisarjärjestöinä vuoteen 1950 saakka, jonka jälkeen Suomen Punaisen Ristin omien paikallisosastojen perustaminen tuli ajankohtaiseksi. Paimion osasto perustettiin 20.3.1951, ja sen vireä toiminta on ulottunut uusien toimintamallien kehittämisestä jatkuvaan vapaaehtoistoimintaan.

Uusien toimintojen käynnistämistä

Osasto on aikojen saatossa ollut tärkeä toimija alueella. Esimerkiksi kotiavustajakoulutus käynnistettiin osaston ja kunnan toimesta Paimiossa vuonna 1970. Vuonna 1968 perustetun sairaanhoitovälinelainaamon toiminta oli merkittävää.

Ensiapuryhmän ja ensiapuopettajien koulutuksen lisäksi osasto on aikojen saatossa osallistunut muun muassa koululaisten kuulontutkimukseen.

Paikallislehden lukeminen äänitteille näkövammaisia varten aloitettiin osaston toimesta. Toiminnan saatua varsin positiivista palautetta se siirtyi aikanaan kunnan organisoitavaksi.

Nykyisten toimintojen alkuvaiheita

Ensimmäinen verenluovutustilaisuus järjestettiin Paimiossa vuonna 1958. Tuolloin luovuttajia oli 83. Historian kuluessa vuosittainen luovuttajamäärä on ollut jopa 468, mikä saavutettiin vuonna 1992. Luovuttajia on viime vuosina ollut noin 160–180.

Terveydenhuolto kuului alusta asti Paimion osaston toimintaan. Eri puolilla pitäjää järjestettiin kotisairaanhoito- ja ensiapukursseja. Järjestäytynyt ensiaputoiminta alkoi "palopoikien" ensiapuryhmästä. Vistalla toiminut maantie-ensiapuasema siirrettiin ykköstien lukuisten onnettomuuksien vuoksi Valtatie 1:n varrelle vuonna 1965. Ensiapuryhmä niitti menestystä Varsinais-Suomen ensiapumestaruuskisoissa vuonna 1978 (1. sija) ja vuonna 1981 (2. sija).

Ystävätoiminta on alkanut Paimiossa vuonna 1970. Jo silloin toiminnan pääajatuksena oli tukea ja auttaa yksinäisiä, syystä tai toisesta lisää seuraa kaipaavia henkilöitä. Ystäviä on vuosien varrella koulutettu yhdessä kansalaisopiston, seurakunnan ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin Paimion keskuslaitoksen kanssa.

Toiminnassa on historian varhaisessakin vaiheessa pyritty huomioimaan nuoret. Nuorisotoiminta käynnistettiin Paimiossa vuonna 1955. 50-luvulla toimintaan kuuluivat leirit kotimaassa ja ulkomailla. Vuonna 1965 nuoret osallistuivat jätepaperien keräystempaukseen, jolla hankittiin varoja sairasautojen ja helikopterien saamiseksi syrjäseuduille. Välivuosien jälkeen vireän toiminnan tuloksena nuorten ensiapuryhmä voitti piirin ensiapukilpailut vuonna 1993.

Keräystoiminnan muotoja on vuosien saatossa olleet lipaskeräykset, erilaiset teemakeräykset kuten nälkäpäivä sekä kahvikonsertit. Sittemmin kahvikonsertit muuttuivat Musiikkia ja muotia -tilaisuuksiksi, joihin osallistui Paimion ja lähialueen taiteilijoita. Myös SPR-tuotteiden myynti on ollut osa keräystoimintaa. Keräysten tuotto on mennyt paikalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen avustustoimintaan. Historiassa merkittäviä ovat olleet myös vaate- ja muut tavarakeräykset, joista esimerkkeinä vaate- ja lumppukeräys vuonna 1967, huopakeräys 1968 ja pullo- ja lumppukeräys vuonna 1980.

Viimeaikoina toimintaan on tullut mukaan myös terveysteema-illat ja virkistysmatkat. Näillä pyritään antamaan mahdolisuuksia virkistäytymiseen ja jaksamisen parantamiseen sekä kaikille paimiolaisille jäsenistön lisäksi.

Kaiken toiminnan perustana on ollut ja on vapaaehtoisuus. Vuosien saatossa kantavaksi ajatukseksi on noussut yhteishenki, joka "ristiläisten" keskuudessa vallitsee.

(Lähde: Suomen Punaisen Ristin Paimion osasto 50-vuotias -julkaisu)