Tips för rekrytering av ungdomar med i verksamheten

Emmi Jormalainen, 2012
Kuvaaja: Emmi Jormalainen, 2012

Under ungdomarnas temaår rekryterar vi extra aktivt med ungdomar i vår verksamhet. Vi öppnar dörren för ungdomarna, erbjuder dem tillfällen och plats att vara en del av Röda Korsets frivilligverksamhet.

Som stöd och hjälp till avdelningarna har vi gjort en liten broschyr med information och goda råd för att underlätta rekryteringen av ungdomar till avdelningens verksamhet.

I broschyren ”Mer ungdomar med” presenteras olika verksamhetsformer kort, steg till framgångsrik rekrytering samt några exempel på avdelningar där ungdomsverksamheten kommit bra igång.

Utöver broschyren finns även en powerpoint-presentation med tips och steg för att starta ungdomsverksamhet och rerytera med ungdomar i verksamheten.