Suomen Punaisen Ristin kasvatustavoitteet

Niklas Meltio, 2011
Kuvaaja: Niklas Meltio, 2011
" Ensiavun SM-kilpailut järjestettiin yleiskokouksen yhteydessä. Uudenkaupungin nuorten ensiapuryhmä."
Niklas Meltio, 2011
Kuvaaja: Niklas Meltio, 2011
" Ensiavun SM-kilpailut järjestettiin yleiskokouksen yhteydessä. Varhaisnuoren sarjan osallistujia Kangasalalta. "

Punaiselle Ristille on luotu kasvatustavoitteet, jotka toimivat työvälineenä nuorisotoiminnan suunnittelussa. Kasvatustavoitteet linjaavat sitä, miksi järjestöllä on nuorisotoimintaa ja mihin toiminnalla pyritään.

Suomen Punaisen Ristin kasvatustavoite on:

Punaisessa Ristissä lapsi ja nuori kasvaa elämää ja erilaisuutta kunnioittavaan arvomaailmaan.

  • Hän uskaltaa seistä hyvän puolella, hän uskoo myötätunnon tekoihin ja läsnäolon voimaan.
  • Hänellä on rohkeutta auttaa, puhua tukea tarvitsevien puolesta ja ottaa kantaa – hänellä on rohkeutta olla ihminen. 

Kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu oppimistavoitteita ikäluokittain (7-20-vuotiaille). Oppimistavoitteet ovat asioita ja taitoja, jotka lapsi ja nuori oppii toimiessaan Suomen Punaisessa Ristissä. Lisätietoa oppimistavoitteista liitteenä olevasta infokirjeestä.