Palvelut

Työllistämisasiantuntija tukee ja ohjaa osastoja, piirejä ja alueellisia hankkeita työnantajan velvoitteiden hoidossa sekä viranomaisten ja yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Samalla  kehitetään  malleja työllistettyjen siirtämiseen sekä palkkatuetun työn ja koulutuksen yhteensovittamiseen.

Työnantajille järjetetään yksilöllistä neuvontaa työsuhdeasioista ja projektinhallinnasta. Työkansioon on koottu tietoja ja vinkkejä tukimahdollisuuksista ja työasioiden hoidosta. Niihin liittyvät laskelmat ja lomakkeet löytyvät työkansiosta.

Lue tarkemmat palvelukuvaukset täältä tai kysy minulta lisää!

Tiedottaminen

Työaskel tiedottaa tuettuun työllistämiseen liittyvistä työsuhdeasioista, viranomaisyhteistyöhön ja lainsäädäntöön liittyvistä asioista, esimerkiksi laki-, asetus- ja työllistämiskäytäntöjen muutoksista. Vuosittaisella viestintäsuunnitelmalla huolehditaan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä yhteistyössä järjestön viestintätiimin kanssa.

Työsuhdeasiat

Järjestön työllistävillä pisteillä on mahdollisuus saada henkilökohtaista tukea ja neuvontaa työllistämiseen, työsuhteeseen tai työsuhdekäytäntöihin liittyvissä asioissa puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti tavaten. Tarvittaessa järjestetään työsuhdekoulutusta.  Tämän lisäksi päivitetään ja ylläpidetään työllistämiseen liittyvää ohjeistusta, erityisesti Työkansiota, aina kun työehtosopimus- ja lainsäädäntömuutokset sitä vaativat.

Työkansion, muun kirjallisen materiaalin ja työsuhdekoulutuksen tarkoituksena on tukea esimiehiä ja antaa käytännön läheisesti tietoa tukityöllistämisestä ja mm. työsuhteisiin liittyvistä lakisääteisistä asioista. Työkansio on jaettu kahteen eri osaan; työntekijöille on oma oppaansa ja esimiehille oma laajempi versionsa, joka sisältää edellisen lisäksi lomakkeita, todistuksia ja esimerkkilaskelmia erilaisiin tilanteisiin.

Esimiesten työsuhdekoulutus on jaettu kolmeen osaan:

  • A-koulutuksessa opetellaan Työkansion käyttöä (½-1 päivää).
  • B-koulutuksessa käsitellään työsuhdeasioita tarkemmin eri aihealoittain työsuhteen alusta päättymiseen asti (1-2 päivää)
  • C-koulutus räätälöidään yhdestä Työkansion osa-alueesta (2-4 tuntia.

Projektin käynnistäminen ja projektinhallinta

Yksiköiden esimiehiä ohjataan ja tuetaan uusien työllistävien projektien käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Projektinhallintakoulutusta toteutetaan yksilöllisesti räätälöitynä tai yhteisinä koulutuspäivinä. Koulutuksessa käsitellään projektityön perusasioita projektin vetäjän ja projektin työntekijöiden näkökulmasta ja annetaan työkaluja ja ohjeita siihen, miten työllistämisprojekti toteutetaan rahoittajan ja Punaisen Ristin strategian kannalta tarkoituksenmukaisesti ja tuloksekkaasti.

Verkostoituminen

Autan työllistäviä yksiköitä kehittämään yhteistyötä ja rakentamaan verkostoja muiden välimarkkinatoimijoiden kanssa järjestämällä mm. alueellisia työllistämistärskyjä ja valtakunnallisia tapahtumia.

Viranomaisyhteistyö ja oppilaitosyhteistyö

Yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen viranomaisten/oppilaitosten kanssa valtakunnallisesti sekä osallistuminen tarvittaessa alueellisiin yhteisiin tilaisuuksiin ja niistä viestittäminen työllistäville yksiköille. Punaisen Ristin työllistämistoiminnan markkinointi yhteistyöverkostojen saavuttamiseksi toteutetaan yhteistyössä työllistävien yksiköiden kanssa. Uusien työvälineiden esim. palkkatukijakson ja koulutuksen yhteensovittamisessa tuetaan sitä toteuttamaan lähteviä yksiköitä. Yhteiset kokoukset ja neuvottelut sekä raportointi vuosittain työvoimahallinnolle järjestön työllistämistilanteesta ja siihen liittyvistä muutoksista.

Yritysyhteistyö

Työnantajalla  on mahdollista saada tukea yritysyhteistyöhön työllistämisen osalta pilotoimalla uusia toimintamalleja ja työtapoja vaikuttavuuden kehittämiseksi ja työntekijöiden jatkopolkujen parantamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi palkkatuettujen työntekijöiden siirtämisestä yrityksiin ja harjoittelupaikkojen järjestämisestä.

Tilastointi

Punainen Risti kerää ja ylläpitää työllistämiseen liittyviä tilastotietoja eri tukimuodoista valtakunnallisesti ja raportoi niistä sisäisesti ja ulkoisesti.