Työaskel

Työtä, taitoa ja toimintaa

 

Työaskel on malli, jonka avulla tuetaan Suomen Punaisen Ristin osastojen, piirien, Kontti-kierrätystavaratalojen ja muiden työllistävien toimipisteiden työllistämistoimintaa. Suomen Punainen Risti on vuodesta 1998 lähtien työllistänyt vaikeasti työllistyviä ja pitkäaikaistyöttömiä erilaisin tukimuodoin entisen työministeriön, nykyisen työ- ja elinkeinoministeriön tukemana.

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää työllistämiseen liittyen, tai jos osastossasi suunnitellaan tukityöllistämisen aloittamista, ota yhteyttä Työaskel-projektin työntekijöihin.

TYÖ-kansio

TYÖ-kansio on työllistämisen käsikirja, joka sisältää tietoja työsuhdeasioista.

TYÖ-kansion tarkoituksena on antaa perustietoja:

  • eri tukimahdollisuuksista
  • työsuhdeasioiden hoitamisesta
  • lakisääteisistä sosiaalivakuutusmaksuista
  • työympäristöstä
  • sekä käytännön vinkkejä ja lomakkeita työsuhteen hoitamiseen

Kaikki tiedot perustuvat vuonna 2009 tammikuussa voimassa olevaan työehtosopimukseen ja lainsäädäntöön.

TYÖ-kansio on tarkoitettu Punaisen Ristin eri työllistävien toimipisteiden työnantajien ja esimiesten käyttöön. Voidaksesi käyttää TYÖ-kansiota, täytyy sinun luoda tunnus RedNettiin ja  liittyä Työaskel-ryhmään.  Suljettua ryhmää ylläpitävät projektin työntekijät, jotka myös myöntävät oikeuden päästä ryhmän jäseneksi.

Tästä Työkansioon >>