Vapaaehtoistoiminnan kouluttajat

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisia toimijoita kouluttavat järjestön omat osaston tai piirin valitsemat kouluttajatehtäviin soveltuvat henkilöt. Kouluttajaksi hakeutuva täyttää piirin koulutus- tai ohjelmavastaavan kanssa yhteistyössä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin).

Lisätietoja koulutuksista ja alueen kouluttajista saat omasta piiritoimistostasi;

Ensiapuryhmätoiminnan koordinaattori, Tiina Hiidenoja-sirén, puh. 0400 651 105.

- Ensiavun- ja terveystiedon kouluttajat (ETK)

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä, Annakatriina Jylhä, puh. 040 145 7732.

- Monikulttuurisuuskouluttajat

Nuorisotoiminnansuunnittelija, Nina Fisk, puh. 040 142 9298.

    - Nuorisokouluttajat

Terveyden- ja hyvinvoinnin päällikkö Anne-Mari Hakuni, puh. 020 701 2825

    - Henkisen tuen kouluttajat

    - Sosiaalipalvelukouluttajat

Toiminnanjohtaja, Paula Ilén, puh. 040 563 0118.

    - Järjestökouluttajat

Valmiuspäällikkö, Kari Petäjä, puh. 0400 322 191.

    - Valmiuskouluttajat