Punaisen Ristin toimintamuodot

Punainen Risti on varautunut siihen, että se on valmis auttamaan heti, kun jotain sattuu. Tätä kutsutaan valmiustoiminnaksi. - See more at: https://www.punainenristi.fi/tule-mukaan/ensiapu-ja-valmiustoimintaan#st...

Punaisen Ristin perustehtävä on avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen.  Punaisen Ristin toiminta perustuu lakiin (238/2000) ja asetukseen (827/2017). Lisäksi noudatamme Punaisen Ristin seitsemää periaatetta, jotka ovat inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, ykseys ja yleismaailmallisuus.

Punainen Risti on varautunut siihen, että se on valmis auttamaan, kun jotain sattuu. Tätä kutsutaan valmiustoiminnaksi. Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi, niiden vaikutusten lieventämiseksi ja seurauksista selviämiseksi. Punaisen Ristin valmiustoiminta täydentää viranomaisvalmiutta.

Kaikki toimintamuotomme ovat osa järjestömme kokonaissvalmiutta ja varautumista: ensiaputoiminta, ystävätoiminta, henkinen tuki ja kotimaan apu, viranomaisten avustaminen pakolaisten vastaanottamisessa ja kotouttamisessa, keräystoiminta ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi.

Punaisen Ristin henkilökunta ohjaa, tukee, kouluttaa ja koordinoi vapaaehtoistoimintaa. Koulutetut vapaaehtoiset tarjoavat apua ja tukea kansalaisille eri toimintamuodoin. Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta tarjoaa mielenkiintoisen harrastuksen!

Tervetuloa mukaan!

Palaute