Valmius- ja ensihuolto

OLE ARJEN SANKARI JA TULE MUKAAN TOIMINTAAN!

Valmius- ja ensihuolto on osa Punaisen Ristin koordinoimaa Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa), joka tukee viranomaisten toimintaa. Toiminta on organisoitua, koulutettua, pyyteetöntä, viranomaisia tukevaa kansalaistoimintaa.

Valmius- ja ensihuoltoryhmä toimii Vihdin alueella akuuteissa tilanteissa viranomaisten apuna, heiltä saamiensa toimintavaltuuksien mukaan antaen aineellista ja henkistä apua onnettomuus- ja kriisitilanteissa, kuten tulipaloissa, liikenneonnettomuuksissa, kadonneiden etsinnöissä, ympäristö- ja muissa suuronnettomuuksissa. Aineellista ja henkistä apua annetaan mm. seuraavissa muodoissa:

  • hätämajoitus, ruokahuolto, vaatetus ja muu aineellinen apu
  • henkinen tuki ja neuvonta, käytännön tuki

Valmiusryhmä päivystää 24 h vuorokaudessa vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin kouluttamia ja ovat vaitiolovelvollisia. Päivystysnumero on viranomaisilla tiedossa.

Taitoja opitaan ja ylläpidetään etsintä- ja/tai suuronnettomuusharjoituksilla sekä ensiapuryhmän harjoitusilloissa.

Onnettomuuksiin varaudutaan yhteistyössä viranomaisten kanssa sekä suunnitellen että käytännön harjoituksin.

Lisätietoja: Siri Lehto, siri.lehto@hotmail.fi