Koulutustoiminta

Vihdin osasto järjestää ensiapukoulusta Vihdin alueella yritysten tarpeisiin.

EA1- ja EA2- ja hätäensiapukursseja järjestetään vuosittain Vihdissä. Kursseilta saa todistuksen, joka on voimassa 3 vuotta.

Tiedustelut ja tilaukset kursseista: vihti@punainenristi.fi.

Järjestämme myös paljon muuta vapaaehtoistoiminnan koulutusta erilaisista aihepiireistä, esimerkiksi ystävävapaaehtoisille, hoivaan ja huolenpitoon kotona, varhaiseen puuttumiseen ja päihdeneuvontaan sekä henkiseen ensiapuun eli psykologiseen debriefingiin liittyen. 

Lisäksi toteutamme yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa ajankohtaisia koulutussisältöjä turvallisuuteen, terveyteen ja arjen hyvään hallintaan.