Ensiapuryhmät

Pirjo Mattila
Kuvaaja: Pirjo Mattila
"Ensiapupäivystys Mansikki"
Altti Näsi
Kuvaaja: Altti Näsi
"Ensiavun historiaa"
Pirjo Mattila
Kuvaaja: Pirjo Mattila
"Ensivastekurssi Tammela"
Pirjo Mattila
Kuvaaja: Pirjo Mattila
"EA3 kurssi Nynäs"

 

Tule mukaan auttamaan ihmisiä!

Ensiapuryhmät ovat Punaisen Ristin valmiuden ydintä. Ensiapuryhmätoiminta on Punaisen Ristin ydintoimintaa ympäri maailmaa. Suomessa ensiapuryhmätoiminta on jo 60 vuotta vanhaa.
Suomen Punaisesta Rististä annettu laki (238/2000) 5 § ja asetus 827/2017 ohjaavat ensiaputoimintaa.
Suomen Punainen Risti ja Sosiaali- ja terveysministeriö ovat allekirjoittaneet yhteistyöpöytäkirjan koskien ensiaputoimintaa, varautumista ja ensiapukoulutusta.

Ensiapuryhmät ylläpitävät osaamistaan
Ensiapuryhmäläiset harjoittelevat säännöllisesti. Harjoitusten tueksi on mm:
 - Valmiita harjoitusmalleja RedNetissä
 - Piirien järjestämiä harjoitusviikonloppuja, leirejä
 - Ensiapukilpailut
Uusien taitojen oppimiseksi ensiapuryhmille on paljon eri koulutuksia mm:
 - Ensiapupäivystäjän peruskurssi
 - EA 3
 - Ensivastekurssi
 - Ensiapupäivystyksen johtamiskoulutusta

Ensiapuryhmissä eri alojen ammattilaiset, opiskelijat ja eläkeläiset harjoittelevat säännöllisesti ensiapua ja muita valmiustaitoja sekä toimimista ryhmässä johdettuina.

Suomessa toimii:

Yli 200 Ensiapuryhmää

Yli 3 000 Ensiapuryhmäläistä

3 000 Ensiapupäivystystä erilaisissa tapahtumissa

lYli 13 302 Autettua ensiapupäivystyksissä
 

Jos haluat itsellesi hyvän harrastuksen, jossa opit ensiaputaitoja, tapaat reippaita ja iloisia ihmisiä ja haluat toimia vapaaehtoisena auttajana Punaisen Ristin ensiaputehtävissä, ea-ryhmätoiminta on juuri Sinua varten.

Ryhmään liittyminen ei edellytä ensiapukurssin käymistä eikä ensiaputaitojen osaamista. Olet tervetullut tutustumaan toimintaan milloin tahansa ryhmän kokoontumisiltana. Hämeen piirin ensiapuryhmät kokoontuvat yleensä joka toinen viikko kesäaikaa lukuun ottamatta. Monelle aktiiville vapaaehtoiselle ensiapuryhmästä on muodostunut elämäntapa!

Monialaista toimintaa

Ensiapuryhmät harjoittelevat säännöllisesti voidakseen auttaa ensiaputilanteissa tai avustaakseen viranomaisia. Ryhmät päivystävät erilaisissa yleisötilaisuuksissa, järjestävät ensiapunäytöksiä ja toimivat Vapepan (vapaaehtoinen pelastuspalvelu) hälytysryhminä.

Ryhmässä toimiessasi saat koulutuksen erilaisiin tehtäviin. Viranomaiset voivat hälyttää ensiapuryhmän avukseen esimerkiksi kadonneiden henkilöiden etsintöihin tai onnettomuuksiin, joissa ryhmä voi antaa ensiapua tai toimia viranomaisen tukena huolehtimassa muun muassa tilapäismajoituksesta.

Moni on jo mukana

SPR:n Hämeen piirissä toimii 32 ensiapuryhmää ja niissä yli 400 vapaaehtoista. Tutustu oman paikallisosastosi toimintaan tai ota yhteyttä Hämeen piiritoimistoon.

Valtakunnallisesti lisätietoa löytyy seuraavista linkeistä: Ensiapu- ja valmiustoiminta sekä Festaripäivystäjä