Valmiustoiminta

Kotimaan valmius

Suomen Punainen Risti on valmiusjärjestö, jonka vapaaehtoiset auttavat vuosittain lukuisia suomalaisia erilaisissa äkillisissä onnettomuustilanteissa. Käytännössä kaikki järjestön toimintamuodot ovat osa valmiuttamme auttaa. Pidämme yllä ja kehitämme auttamisvalmiutta harjoituksin ja koulutuksin. Koko maan kattava vapaaehtoisten verkosto mahdollistaa nopeat avustustoimet. Myös Hämeen piirin alueella avustetaan vuosittain useita ihmisiä erilaisissa onnettomuustilanteissa. Katastrofirahastoon kerättyjen varojen turvin voimme antaa apua esimerkiksi tulipalojen ja muiden äkillisten tilanteiden uhreille välttämättömiin tarpeisiin. Materiaaliavun lisäksi apu voi olla myös esimerkiksi henkistä tukea ja neuvontaa.

Ole osa auttamisketjua: tule mukaan Punaisen Ristin toimintaan esimerkiksi kerääjäksi, ystäväksi tai tukihenkilöksi, ensiapuryhmään, nuorisotoimintaan tai henkisen tuen ryhmään.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Punainen Risti toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) koordinaatiojärjestönä yleisen pelastuspalvelun osalta. Vapepa kokoaa yhteen 20 000 suomalaista, joita yhdistää halu auttaa. Vapepa on kaikkiaan 52 järjestön yhteenliittymä, joka toimii viranomaisten apuna usein tilanteissa, joissa tarvitaan paljon auttajia. Valtaosa hälytystehtävistä on kadonneen henkilön etsintöjä, mutta Vapepa voidaan hälyttää apuun myös esimerkiksi evakuointeihin, tulviin, ympäristöonnettomuuksiin ja tulipaloihin. Toimintaan pääsee mukaan hakeutumalla jonkin jäsenjärjestön hälytysryhmään. Hämeen piirin alueella on 151 hälytysryhmää, joissa toimivat eri järjestöjen vapaaehtoiset tuovat kukin oman erityisosaamisensa viranomaisten tueksi. Vapepa hälytetään piirin alueella avustustehtäviin vuosittain noin 70 kertaa.

Lisätietoja saat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun verkkosivuilta tai piirin valmiuspäälliköltä:

valmiuspäällikkö Tommi Mattila
tommi.mattila(at)redcross.fi
040-5895780