Valmiustoiminta

Kotimaan valmius

Suomen Punainen Risti on valmiusjärjestö, jonka vapaaehtoiset auttavat vuosittain lukuisia suomalaisia erilaisissa äkillisissä onnettomuustilanteissa. Käytännössä kaikki järjestön toimintamuodot ovat osa valmiuttamme auttaa.

Pidämme yllä ja kehitämme auttamisvalmiutta harjoituksin ja koulutuksin. Koko maan kattava vapaaehtoisten verkosto mahdollistaa nopeat avustustoimet. 

Katastrofirahastoon kerättyjen varojen turvin voimme antaa apua esimerkiksi tulipalojen ja muiden äkillisten tilanteiden uhreille välttämättömiin tarpeisiin. Materiaaliavun lisäksi apu voi olla myös esimerkiksi henkistä tukea ja neuvontaa.

Ole osa auttamisketjua: tule mukaan Punaisen Ristin toimintaan esimerkiksi kerääjäksi, ystäväksi tai tukihenkilöksi, ensiapuryhmään, nuorisotoimintaan tai henkisen tuen ryhmään.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Punainen Risti toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) koordinaatiojärjestönä. Vapepa on 52 järjestön verkosto, joka toimii viranomaisten apuna usein tilanteissa, joissa tarvitaan paljon auttajia.

Valtaosa hälytystehtävistä on kadonneen henkilön etsintöjä, mutta Vapepa voidaan hälyttää apuun myös esimerkiksi evakuointeihin, tulviin, ympäristöonnettomuuksiin ja tulipaloihin.

Vapepassa ei ole henkilöjäseniä, vaan mukaan pääsee hakeutumalla jonkin jäsenjärjestön hälytysryhmään. Hämeen piirin alueella noin 120 hälytysryhmää, joissa toimivat eri järjestöjen vapaaehtoiset tuovat kukin oman erityisosaamisensa viranomaisten tueksi. Vapepa hälytetään piirimme alueella avustustehtäviin vuosittain noin 30 kertaa.

Lisätietoja saat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun verkkosivuilta.

SPR:n kokonaisvalmiuden koulutusohjelma 2018-2019

SPR:n kokonaisvalmiuden koulutusohjelma on osastoille tarkoitettu neliosainen koulutuskokonaisuus.

Koulutusohjelma huipentuu valtakunnalliseen valmiusharjoitukseen la 26.10.2019. Pöytäpeliharjoituksen materiaalit löytyvät alta.

valmiuspäällikkö Tommi Mattila
tommi.mattila(at)redcross.fi
040-5895780