Valmiustoiminta

VALMIUSTOIMINTA

SPR:n varautumistoimia ja erilaisten hälytysryhmien ylläpitoa kutsutaan valmiustoiminnaksi. Valmiustoiminnalla pyritään siihen, että onnettomuus- ja häiriötilanteissa pystymme auttamaan uhreja ja tukemaan viranomaisia.

Taustaa

Suomen Punainen Ristin roolista ja tehtävistä on määritelty laissa (Laki Suomen Punaisesta Rististä 238/2000) sekä asetuksessa Suomen Punaisesta Rististä (827/2002).

Suomen Punaisen Ristin auttamisvalmiuden perusta

SPR:n auttamisvalmiuden perusta on koko maan kattava osastoverkosto (noin 400) ja niissä toimivat vapaaehtoiset.

Pidämme yllä ja kehitämme auttamisvalmiutta harjoituksin ja koulutuksin. Koko maan kattava vapaaehtoisten verkosto mahdollistaa nopeat avustustoimet

SPR:n katastrofirahastoon kerättyjen varojen turvin voimme antaa apua esimerkiksi tulipalojen ja muiden äkillisten tilanteiden uhreille välttämättömiin tarpeisiin. Materiaaliavun lisäksi apu voi olla myös esimerkiksi henkistä tukea ja neuvonta.

Miten mukaan?

Tarvitsemme mukaan auttamistoimintaan kaikenlaisia ihmisiä. Voit olla mukana valmiustoiminnassa (hälytysryhmässä) tai voit tulla mukaan muihin SPR:n harrastusryhmiin. Vapaaehtoisena olet osa järjestön valmiutta.

Tutustu ja hakeudu mukaan oman paikkakuntasi SPR:n osaston toimintaan.

Kokonaisvalmiuden jatkokoulutus 2021

Kokonaisvalmiuden jatkokoulutus (KoVaJaKo) on osastojen vapaaehtoisille suunnattu  jatkokoulutus, joka koostuu useista itsenäisistä osiosta. Kukin voi hakeutua itseään kiinnostaviin osioihin. Koulutus on suunnattu erityisesti osastojen valmiuden yhteyshenkiöille, mutta kaikki valmiustoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Koulutuksen tarkoituksena on luoda osaava ja sitoutunut SPR:n auttamisvalmiuden asiantuntijaverkosto, joka toimii osaston ja myös alueellisina auttamistoiminnan tukijana.

Osallistumalla KoVaJaKO-koulutuksiin voit kehittää henkilökohtaisia valmiuksia ja samalla kouluttautua Punaisen Ristin auttamisvalmiuden asiantuntijaksi.

Tutustu vuoden 2021 KoVaJaKo-ohjelmaan alla.

Katso tästä 20.1.2021 webinaari: "SPR:n auttamistoiminnan perusteet" (Marko Korhonen, SPR Keskustoimisto)

Katso tästä 17.2.2021 webinaari: "Minä ja maailma" (Kalle Löövi)

Vapaaehtoinen pelastuspalvelun järjestöverkosto

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) on toiminut vuodesat 1964.  Vapepa on 53 järjestön verkosto, joka toimii viranomaisten apuna usein tilanteissa, joissa tarvitaan paljon auttajia. Toimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti.

Vapepan järjestöverkosto kokoaa auttamistoiminnasta kiinnostuneita yhdistyksiä ja niissä toimivia jäseniä yhteisen koulutuksen ja harjoitusten pariin. Suomen Punaisen Ristin hälytysryhmät ovat osa Vapepan järjestöverkostoa.

Koordinaation tarkoitus on varmistaa, että viranomaisella on käytettävissä kaikkialla Suomessa helposti hälytettävissä oleva, koulutettu, yhteistoimintaan harjaantunut ja johdettu vapaaehtoisjoukko.  Valtaosa hälytystehtävistä on kadonneen henkilön etsintöjä, mutta Vapepaan kuuluvia järjestöjä voidaan hälyttää apuun myös esimerkiksi evakuointeihin, tulviin, ympäristöonnettomuuksiin ja tulipaloihin. Vapepan järjestöverkoston hälytysryhmät avustavat Suomessa vuosittain noin 400 tehtävässä.

Vapepassa ei ole henkilöjäseniä, vaan mukaan pääsee hakeutumalla jonkin jäsenjärjestön hälytysryhmään. Suomen Punainen Punainen Risti järjestää myös kaikille avoimia peruskursseja, joissa saa lsätietoja mm. mukana olevista yhdistyksistä ja niiden hälytysryhmistä.

Lisätietoja saat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun verkkosivuilta.

 

valmiuspäällikkö Tommi Mattila
tommi.mattila(at)redcross.fi
040-5895780