Henkinen tuki

Mari Rantio
Kuvaaja: Mari Rantio
"Henkinen tuki on läsnä kaikkialla Punaisen Ristin toiminnassa."
Altti Näsi
Kuvaaja: Altti Näsi
"Henkisen tuen vapaaehtoiset mukana etsintätehtävällä omaisten ja etsijöiden tukena."

HENKINEN TUKI ON OSA ENSIHUOLTOA

Ensihuolto on erilaisten onnettomuus- ja häiriötilanteiden jälkeistä kokonaisvaltaista huolenpitoa ihmisestä. Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset toimivat viranomaisten tukena, silloin kun viranomaiset hälyttävät vapaaehtoiset lisäavuksi ja tueksi autettaville. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi erilaiset evakuointitilanteet tai etsintätehtävät, joissa henkistä tukea saattavat tarvita niin kadonneen henkilön omaiset kuin etsijätkin.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset henkisen tuen auttajina

Auttamistilanteissa ammattiauttajat ja viranomaiset keskittyvät henkeä pelastaviin toimenpiteisiin. Yhä useammin tarvitaan vapaaehtoisia tukemaan ja auttamaan fyysisesti loukkaantumattomia uhreja, omaisia ja silminnäkijöitä sekä antamaan henkistä tukea.

Piiri ja osastot järjestävät henkisen tuen koulutusiltoja, peruskursseja ja jatkokoulutusta. Näissä koulutuksissa saat tietoa kriiseistä, kriisireaktioista, selviytymisestä ja kuinka voit auttaa läheistäsi ja itseäsi. Koulutusten ajankohdat löydät koulutuskalenterista tai Oma Punainen Risti sivuilta. Järjestämme henkisen tuen koulutusta myös yrityksille ja yhteisöille sopimuksen mukaan. Henkisen ensiavun ohjeita löydät lisää Punaisen Ristin sivuilta.

Henkisen tuen ryhmiä toimii Tampereella, Lahdessa, Riihimäellä, Asikkalassa ja Hattulassa. Henkisen tuen osaajia on näiden ryhmien lisäksi monessa ensiapu- ja valmiusryhmässä sekä ystävätoiminnan vapaaehtoisissa, kaikissa kolmessa piirin maakunnassa Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä kuin Päijät-Hämeessäkin. Ryhmät toimivat viranomaisten tukena erilaisten onnettomuus- ja häiriötilanteiden jälkeen. Ryhmissä toimii vapaaehtoisina eri ikäisiä naisia ja miehiä, joita yhdistää halu auttaa.

Pääsyvaatimuksena ryhmään ovat tavallisen ihmisen vuorovaikutustaidot, hyvä stressinsietokyky sekä valmius joustavaan ja äkilliseen toimintaan. Ryhmäläisen tulee käydä henkisen tuen peruskurssi sekä mielellään myös ensiapu 1- kurssi. Suositeltavia koulutuksia ovat peruskurssien lisäksi henkisen tuen jatkokurssi, ensihuollon perus- ja jatkokurssi sekä purkukeskustelukoulutus. Ryhmät kokoontuvat, kouluttautuvat ja harjoittelevat säännöllisesti.

Mikäli olet kiinnostunut haasteellisesta ja antoisasta vapaaehtoistehtävästä, ole yhteydessä piiritoimistoon va. ensihuollon asiantuntijaan Mari Rantioon puh. 040 823 2767 tai sähköpostitse mari.rantio@redcross.fi