Vastaanottokeskukset Hämeen piirin alueella

SPR Hämeen piiri koordinoi useamman vastaanottokeskuksen sekä hätämajoituskeskuksen arkea. Tässä 16.8.2018 päivitetyt yhteystiedot:

LAMMIN VASTAANOTTOKESKUS
Lamminraitti 18, 16900 Lammi
p. 040-1976074/ lammivok@vokki.fi
Johtajan sijainen Tiina Siikaluoma p. 040 194 8375

MÄNTTÄ-VILPPULAN VASTAANOTTOKESKUS
Virkamiehenkatu 14, 35800 Mänttä
p. 040-1948438/ manttavilppulavok@vokki.fi
Johtaja Leena Uskelin p. 040 1948446

TAMPEREEN YKSITYISMAJOITUSYKSIKKÖ
Arkisin virka-aikaan: p. 040 752 9233 tai 040 589 4661

HÄMEENKYRÖN HYBRIDIYKSIKKÖ
Oikopolku 3, 39200 Kyröskoski
p. 040 841 5126/ hameenkyrovok@vokki.fi
Johtaja Jaana Simi p. 040-8403235

LAHDEN VASTAANOTTOKESKUS

VASTAANOTTOKESKUS
Laitumenkatu 4, 15300 Lahti
Toimiston päivystävä p. 044 0384143
lahtivok@vokki.fi
Johtaja Suvi Komu p. 040 8323895

TEHOSTETUN TUEN OSASTO (TETU)
Laitumenkatu 4, 15300 Lahti
Toimiston päivystävä p. 040 8324808
tetuvok@vokki.fi
Apulaisjohtaja Johann Kiander p. 040 744 2280

YKSITYISMAJOITUS
Askonkatu 13 A, postilokero 32
15100 LAHTI
Toimisto: p. 040 1634658

Keskusten yhteinen johtaja:

Minna Jussila
puh. 040 509 8132 minna.jussila@redcross.fi
Vastaanottokeskusten tila-asiat, viralliset sopimukset ja henkilörekrytointi. Olethan muissa asioissa yhteydessä suoraan yksiköihin.

Vastaanottokeskusten tila-asiat, viralliset sopimukset, henkilörekrytointi. Muissa asioissa, olethan yhteydessä suoraan keskuksiin. - See more at: https://rednet.punainenristi.fi/node/23494#sthash.6NHB1fVD.dpuf

Vastaanottokeskusten tila-asiat, viralliset sopimukset, henkilörekrytointi. Muissa asioissa, olethan yhteydessä suoraan keskuksiin. - See more at: https://rednet.punainenristi.fi/node/23494#sthash.6NHB1fVD.dpuf

Turvapaikkaprosessi

Hakeakseen turvapaikkaa ja ollakseen oikeutettu vastaanottokeskuksen palveluihin, henkilön pitää jättää henkilökohtaisesti turvapaikkahakemus joko poliisille tai rajatarkastusviranomaisille Suomeen saavuttaessa tai pian sen jälkeen. Sen jälkeen poliisi tai rajatarkastusviranomainen ohjaa hakijan vastaanottokeskukseen asiakkuuteen. Turvapaikkahakemuksen jälkeen poliisi selvittää hakijan henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulotavan.

Varsinaisen turvapaikkapuhuttelun hoitaa Maahanmuuttovirasto. Puhuttelussa selvitetään suullisesti tulkin avustuksella, turvapaikan hakemista edeltävät tapahtumat, sekä syyt ja perusteet hakemukselle. Maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhuttelussa selvitetään myös, onko hakijalla muita mahdollisia perusteita oleskeluluvalle kuin kansainvälisen suojelun tarve. Muita perusteita oleskeluluvalle voivat olla esimerkiksi hakijan perhesiteet tai hakijan terveyteen liittyvät seikat. Maahanmuuttovirasto tutkii turvapaikkahakemuksen tai muun oleskeluluvan edellytykset sekä tekee päätöksen oleskeluluvasta. Maahanmuuttoviraston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Turvapaikanhakijalla on mahdollisuus saada oikeudellista neuvontaa turvapaikkaprosessinsa aikana. Lisätietoja turvapaikkaprosessista maahanmuuttoviraston sivuilta, www.migri.fi tai Pakolaisneuvonnan sivuilta www.pakolaisneuvonta.fi.

Turvapaikkaprosessin kesto vaihtelee tapauskohtaisesti. Koko turvapaikkaprosessin ajan hakijalla on oikeus vastaanottokeskuksen majoituspalveluihin ja muihin vastaanottokeskuksen tarjoamiin palveluihin. Vastaanottokeskuksen henkilökunta ei ota kantaa asiakkaidensa turvapaikkaprosessissa ja on salassapitovelvollinen yksittäisten asiakkaidensa asioista. Vastaanottokeskuksen toiminta perustuu suomen lakiin ja maahanmuuttoviraston ohjeistuksiin, sekä Punaisen Ristin seitsemään perusperiaatteeseen.