Vastaanottokeskukset Hämeen piirin alueella

SPR Hämeen piiri koordinoi useamman vastaanottokeskuksen sekä hätämajoituskeskuksen arkea. Yhteystiedot päivitetty 29.11.2021

HÄMEENLINNAN VASTAANOTTOKESKUS
Keilakatu 1, 13210 Hämeenlinna
p. 040 197 6074/ hmlvok@redcross.fi
Johtaja Aija Hiisilä p. 040 194 8375

TAMPEREEN YKSITYISMAJOITUSYKSIKKÖ 
Arkisin virka-aikaan: p. 040 752 9233 tai 040 589 4661

SPR HÄMEENKYRÖN HYBRIDIYKSIKKÖ/Kotorinne
Kirkkoahde 4 B, 39100 Hämeenkyrö
p. 040 560 1696/ hameenkyrovok@vokki.fi
Johtaja Tatu Jeskanen p. 040 689 2750

LAHDEN VASTAANOTTOKESKUS
Hämeenkatu 5 A 4, 15110 Lahti
Toimiston päivystävä p. 044 038 4143
lahtivok@vokki.fi
Johtaja Eija Rantanen p. 040 8323 89

LAHDEN VASTAANOTTOKESKUS, TEHOSTETUN TUEN OSASTO (TETU)
Töpöhännänpolku 3, 15950 Lahti
Toimiston päivystävä p. 040 832 4808
tetuvok@vokki.fi
Johtaja Eija Rantanen p. 040 8323 895 

YKSITYISMAJOITUS
Hämeenkatu 5 A 4
15110 LAHTI
Toimisto: p. 040 163 4658

Keskusten yhteinen johtaja: 
Minna Jussila 
puh. 040 509 8132 minna.jussila@redcross.fi 
Vastaanottokeskusten yleisjohto, tila-asiat ja henkilörekrytointi. Olethan muissa asioissa yhteydessä suoraan yksiköihin. 

Turvapaikkaprosessi

Hakeakseen turvapaikkaa ja ollakseen oikeutettu vastaanottokeskuksen palveluihin, henkilön pitää jättää henkilökohtaisesti turvapaikkahakemus joko poliisille tai rajatarkastusviranomaisille Suomeen saavuttaessa tai pian sen jälkeen. Sen jälkeen poliisi tai rajatarkastusviranomainen ohjaa hakijan vastaanottokeskukseen asiakkuuteen. Turvapaikkahakemuksen jälkeen poliisi selvittää hakijan henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulotavan.

Varsinaisen turvapaikkapuhuttelun hoitaa Maahanmuuttovirasto. Puhuttelussa selvitetään suullisesti tulkin avustuksella, turvapaikan hakemista edeltävät tapahtumat, sekä syyt ja perusteet hakemukselle. Maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhuttelussa selvitetään myös, onko hakijalla muita mahdollisia perusteita oleskeluluvalle kuin kansainvälisen suojelun tarve. Muita perusteita oleskeluluvalle voivat olla esimerkiksi hakijan perhesiteet tai hakijan terveyteen liittyvät seikat. Maahanmuuttovirasto tutkii turvapaikkahakemuksen tai muun oleskeluluvan edellytykset sekä tekee päätöksen oleskeluluvasta. Maahanmuuttoviraston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Turvapaikanhakijalla on mahdollisuus saada oikeudellista neuvontaa turvapaikkaprosessinsa aikana. Lisätietoja turvapaikkaprosessista maahanmuuttoviraston sivuilta, www.migri.fi tai Pakolaisneuvonnan sivuilta www.pakolaisneuvonta.fi.

Turvapaikkaprosessin kesto vaihtelee tapauskohtaisesti. Koko turvapaikkaprosessin ajan hakijalla on oikeus vastaanottokeskuksen majoituspalveluihin ja muihin vastaanottokeskuksen tarjoamiin palveluihin. Vastaanottokeskuksen henkilökunta ei ota kantaa asiakkaidensa turvapaikkaprosessissa ja on salassapitovelvollinen yksittäisten asiakkaidensa asioista. Vastaanottokeskuksen toiminta perustuu suomen lakiin ja maahanmuuttoviraston ohjeistuksiin, sekä Punaisen Ristin seitsemään perusperiaatteeseen.