ENSIHUOLTO

Ensihuolto- ja pelastustoiminta

Osastomme Vapepan hälytysyksikkönä toimii Helsingin Ensihuoltoyksikkö, joka on usean  helsinkiläisen osaston yhteinen hälytysvalmiudessa oleva ryhmä. Ensihuolto on välitöntä toimintaa heti onnettomuuden tapahduttua tai muun avuntarpeen esille tultua. Yksikkö on osa SPR:n koordinoimaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa ja se hälytetään viranomaisten pyynnöstä kansalaisavuksi erilaisissa onnettumuus- ja kriisitilanteissa.

Esimerkkejä toiminnasta

  • Erilaiset etsintätehtävät
  • Kotimaan avun tehtävät onnettomuuden jälkeen. Tehtävät pitävät sisällään sekä henkisen tuen antamista että uhrien perustarpeiden turvaamisen. Tyypillisin esimerkki on tulipalon uhrien avustaminen.
  • Henkisen tuen tehtävät erilaisissa onnettumuuksissa sekä mahdollisesti niiden jälkihoito. Tukea annetaan sekä yksittäisille ihmisille että suuronnettumuustilanteessa laajemmin yhteisöille. Viranomaisia avustetaan tarvittaessa myös suuronnettomuustilanteessa kriisipuhelimen ylläpitämisessä. Yksikkö oli mukana antamassa kriisiapua mm. Turun puukotusten jälkeen.
  • Evakuointitehtävät, jotka sisältävät myös majoitus- ja ruokahuoltotehtäviä.
  • Hätämajoitustehtävät. Yksikkö oli tiiviisti mukana esim. vuonna 2015 muutaman tunnin varoitusajalla vastaanottokeskuksien pystyttämisessä pääkaupunkiseudun läheisyydessä.

Toiminta on laissa säädeltyä ja salassapitovelvollisuuden alaista. Tehtävien jälkeen hälytyksissä olleille pidetään yhdessä lyhyt debrieffing, tehtävän luonteesta riippuen myös muu jälkituki järjestetään.

Miten mukaan toimintaan?

Jos olet osastomme jäsen ja olet käynyt minimissään Vapepan peruskurssin, mielellään myös  jonkun erityiskursseista (esim. etsintä, henkinen tuki, ensihuolto), riittää että tulet yksikön kuukausi-iltoihin ja osallistut niihin aktiivisesti. Ennen hälytysryhmiin pääsyä yksikön psykologi sopii kanssasi sopivan ajan lyhyelle haastattelulle.

Helsingin ensihuoltoyksikkö kokoontuu joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo 17.30 Helsingin ja Uudenmaan piirin koulutus - ja vapaaehtoistoiminnan tiloissa osoitteessa: Hietaniemenkatu 7B, 5 krs., 00100 Helsinki. Ala-oven koodi vaihtuu kuukausittain, joten mikäli olet kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä yksikön vetäjään.

Jos olet kiinnostunut toiminnasta, ilmoitathan myös osastomme yhteyshenkilölle: Maria Nygren, valmius.sprph(at)gmail.com

Yksikön kuukausi-illoissa käsitellään ajankohtaisia aiheita ja valmistautumista toimintaan. Lisäksi erilaisia koulutustilaisuuksia on tarjolla ympäri vuoden. Jäsenten oletetaan myös aktiivisesti ylläpitävän mm. ensiaputaitoja ja muuta osaamista. Lisäksi yksikkö harjoittelee säännöllisesti yhteistoimintaa viranomaisten kanssa.

Esimerkkejä viranomaisharjoituksista: https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/925935987582259201

Miten ylläpidän taitojani?

Osastossamme toimii oma valmiusryhmä, joka kokoontuu joka toinen viikko toimitiloissame Kannelmäessä. Tarkista ajankohtainen tapaamisten aikataulu Ensiapu, valmius ja ensihuolto -toiminnan sivulta. Valmiusryhmän tavoitteena on syventää jäsenten valmiustaitoja ja järjestää harjoitustilanteita, joissa taitoja pääsee testaamaan hälytysten ulkopuolella. Ryhmä auttaa sinua myös tutustumaan muihin hälytyksiin lähteviin osastomme jäseniin, jolloin tiedätte toistenne vahvuudet ja heikkoudet eri tehtävissä ja osaatte järjestäytyä sen mukaan.

Yhdessä olemme enemmän!