Uutiset

"Punaisen Ristin periaatteet"

Tervetuoloa Kirkkonummi-Siuntio -osaston kevätkokoukseen 06.03.2018 klo 19 Kino Kirkkonummen kokoustilaan, osoite Munkinmäentie 17, Kirkkonummi. 

ESITYSLISTA / AGENDA

Aika / Datum: Tiistai / Tisdag, 06.03.2018

Paikka / Plats: Kino, Kirkkonummi

Läsnä / Närvarande:

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta / Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa / Val av två protokolljusterare

  • 21.2.2018 23:16
  • Virpi Lohrum

SPR Sjundeå-Siuntion osasto on liittynyt Kirkkonummen osastoon 1.1.2018 alkaen. Uusi SPR Kirkkonummi-Siuntion osasto tekee vahvasti yhteistyötä myös Kirkkonummen ruotsinkielisen osaston FRK Kyrkslätt Svenskan kanssa. Sjundeå-Siuntio osaston jäsenet ovat siirtyneet automaattisesti uuden osaston jäseniksi. Uuden osaston RedNet- ja facebooksivut yhdistetään ja päivitetään.

  • 11.2.2018 12:33
  • Virpi Lohrum

Suomen Punaisen Risti, Sjundeå-Siuntion osasto jakaa EU:n ruoka-apua

Punaisen Ristin Sjundeå-Siuntion osasto ryhtyy jakamaan ruoka-apua Siuntiossa. Ruoka-apujakelu suoritetaan avoimella periaatteella, eli elintarvikkeet on tarkoitettu kaikille vähävaraisille avuntarvitsijoille. Ruoka-avun jakamisessa noudatetaan tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteita.

Elintarvikkeita jaetaan kerran kuussa, kuun viimeinen torstai klo 15-17.

  • 7.3.2017 19:51
  • Virpi Lohrum
Pauliina Sillanpää. SPR ©
Kuvaaja: Pauliina Sillanpää. SPR ©

Haluatko oppia tärkeitä auttamisen taitoja, hankkia hyödylliset ensiaputaidot ja harrastaa toisten nuorten kanssa? Jos vastauksesi on kyllä, tervetuloa mukaan Punaisen Ristin ensiaputoimintaan.

SPR Siuntion nuorten (noin 15-25 -v.) ensiapuryhmä kokoontuu kerran viikossa harjoittelemaan ensiaputaitoja sekä tutustumaan valmiustoimintaan. Ensiaputaitojen lisäksi ryhmässä voi oppia vaikka radio-puhelinten käyttöä, etsintää, ryhmän johtamista ja kouluttamista.

  • 7.3.2017 19:40
  • Virpi Lohrum
Pauliina Sillanpää SPR ©
Kuvaaja: Pauliina Sillanpää SPR ©

Punainen Risti järjestää Siuntiossa yhteisen ensiapukurssin paikallisille nuorille sekä Siuntion alaikäisten vastaanottokeskuksessa asuville turvapaikanhakijoille. Kyseessä on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen hanke.

  • 9.2.2017 18:07
  • Virpi Lohrum