Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmä hälytettiin auttamaan Kangaslammella tulipalon johdosta evakuoituja

Kimmo Aho
Kuvaaja: Kimmo Aho
"Arkistokuva"

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmän vapaaehtoiset hälytettiin sunnuntaina 19.3.2023 kello 11:50 auttamaan Jyväskylän Kangaslammella tulipalon yhteydessä evakuoituja. Operaatioon osallistui yhteensä viisi Jyväskylän osaston vapaaehtoista.

- Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmän vapaaehtoiset ovat hätämajoittaneet noin 15 Kangaslammen tulipalon vuoksi evakuoitua. Lisäksi he ovat järjestäneet keskussairaalassa tehdyn terveydentilan tarkistuksen jälkeen evakuoitujen kuljetuksen hätämajoitukseen. Tämä lisäksi on järjestetty mm. henkistä tukea ja neuvontaa. Joidenkin evakuoitujen kanssa on käyty kaupassa ostamassa mm. vaatteita ja muita välttämättömyystarvikkeita. Esimerkiksi matkapuhelinten latureita on voitu toimittaa evakuoiduille aiemmin kerätyistä latureista, kertoo ensihuoltoryhmän ryhmänjohtaja Vieno Aho.

Hätämajoitus, kuljetukset ja hankinnat maksetaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta

Ensihuolto on toimintaa, jonka tarkoituksena on antaa ihmisille apua ja tukea äkillisessä onnettomuudessa tai häiriötilanteessa tai välittömästi sellaisen jälkeen. Ensihuollon toimintamuotoja ovat muun muassa vaatetuksen, muonituksen ja hätämajoituksen järjestäminen. Ensihuollossa annetaan lisäksi myös käytännön apua, henkistä tukea ja neuvontaa. Ensihuolto on osa sosiaalitoimen psykososiaaliseen tukeen liittyvää viranomaistehtävää. Vapaaehtoiset tukevat ja täydentävät viranomaisten johtamaa toimintaa.

Lisätietoja: tiedottaja Marko Tervo jyvaskyla@punainenristi.fi, 040 754 0038