Taalintehtaalle suunnitellaan olohuonetta ja kierrätyskauppaa

Joonas Brandt/SPR
Kuvaaja: Joonas Brandt/SPR

Yhdistysten ja Nuorisotyöpajan yhteinen olohuone tarjoaa merkityksellistä toimintaa kaikenikäisille. Sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys ovat toiminnan ytimessä.

 

Punainen Risti ja Kemiönsaaren kunnan Nuorisotyöpaja perustavat yhteistyössä kolmannen sektorin olohuoneen, jota alueen yhdistykset voivat käyttää kokous- ja toimintatilana. Tila on myös Nuorisotyöpajan toimipiste, jossa nuoret saavat tukea erilaisiin elämäntilanteisiin.

Kunta tarjoaa toimitilan ja nuorten toiminnan ohjaajat. Punainen Risti puolestaan tarjoaa nuorille käytännön toimintaa sekä koordinoi kolmannen sektorin yhteistyötä.

- Haluamme luoda Taalintehtaan asukkaille avoimen olohuoneen, jossa on kiinnostavaa toimintaa ja johon kaikki ovat tervetulleita, sanoo Annalena Sjöblom, SPR:n Turunmaan piirin toiminnanjohtaja. 

Tuleva olohuone sijaitsee Taalintehtaan tehdasalueen portin tuntumassa. Tiloihin avataan Punaisen Ristin kierrätyskauppa, joka tarjoaa tuen tarpeessa oleville nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään. Kierrätyskaupan tuloilla tuetaan Punaisen Ristin paikallistoimintaa. Parhaillaan työn alla on joukko projektihakemuksia, ja olohuoneen avautumista voidaan odottaa aikaisintaan maaliskuussa 2023.

Nuorisotyöpajan toiminta muuttuu, kun sosiaalityöhön liittyvä Majakka siirtyy vuoden 2023 alussa hyvinvointialueen vastuulle. Nuorisotyöpaja ja etsivä nuorisotyö pysyvät kunnan vastuulla. 

- Tämä on meille mainio tilaisuus tarjota Kemiönsaaren nuorille ympäristö, jossa he pääsevät suoraan kontaktiin työelämän kanssa. Samalla olohuone tarjoaa luontevia yhteyksiä lähiyhteisöön ja kolmanteen sektoriin, sekä myös sukupolvia yhdistävään toimintaan, sanoo Nuorisotyöpajan vastaava ohjaaja Henrika Tytärniemi.

-Uuden yhteistyön kautta voimme myös panostaa kokeilukulttuuriin, jossa nuorilla on aiempaa paremmat vaikutusmahdollisuudet, ja he voivat luoda juuri sellaista toimintaa joka hyödyttää heitä parhaiten, Tytärniemi sanoo. 

Työryhmä toivoo yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa, jotta nuorille voitaisiin tarjota työkokeilujen muodossa kokemuksia eri aloilta. Kokeilujen toivotaan johtavan työntekijöiden ja työnantajien parempaan kohtaamiseen esimerkiksi kesäsesongin aikana sekä oppisopimuskoulutuksiin ja työharjoitteluihin. 

Kiinnostuneet yritykset saavat mielellään olla yhteydessä Nuorisotyöpajaan ja pallotella ideoita, Tytärniemi toteaa. Hän uskoo vahvasti, että varhaisessa vaiheessa syntyvät työelämäkontaktit ja -kokemukset tukevat nuoria pysymään Kemiönsaarella tai palaamaan takaisin kotisaarelle asumaan ja työskentelemään opiskelujen jälkeen.

Toiminta perustuu kestävään kehitykseen. Sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys ovat sen peruspilareita. 

- Paikalliselle Punaiselle Ristille toiminta antaa tervetulleen mahdollisuuden koota eri toimijoita samaan tilaan. Näin voimme antaa paljon suuremman tuen eri kohderyhmien hyvinvoinnille, sanoo Anne Majonen, SPR:n Dragsfjärdin osaston puheenjohtaja. 

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan kunnan ja Punaisen Ristin verkkosivuilla sekä sosiaalisissa medioissa. Odotamme innolla erilaisia kekseliäitä yhteistyömuotoja. 

Lisätietoja:

Henrika Tytärniemi, Nuorisotyöpajan vastaava ohjaaja
henrika.tytarniemi@kimitoon.fi
040 681 3313

Annalena Sjöblom, SPR:n Turunmaan piirin toiminnanjohtaja
annalena.sjoblom@redcross.fi
0400 838 675

Anne Majonen, puheenjohtaja, SPR:n Dragsfjärdin osasto
anne.majonen@gmail.com
+46 704 242561