statistiken 2022

Svara här på Verksamhetsstatistiken 

https://link.webropol.com/s/tilasto2223

Svara här på utbilningsstatistiken:

Utbildningsstatistiken: https://link.webropol.com/s/Koulutuskysely22-23

Har du några frågor, så kontakta mig gärna. Ring!

Örn