Ilmastokestävyys Punaisen Ristin osastoissa -webinaari ke 30.11.

Juha Hankkila
Kuvaaja: Juha Hankkila

Ilmastonmuutosvaliokunta järjestää kolmannen webinaarinsa, jossa esitellään Punaisen Ristin hallituksen 2.9.2022 hyväksymä ilmastokestävyyden linjaus sekä keskustellaan linjauksen toimeenpanosta erityisesti osastoissa.

Suomen Punaisen Ristin hallituksen puheenjohtaja Elli Aaltonen avaa tilaisuuden. Ilmastonmuutosvaliokunnan puheenjohtaja Ruut Rissanen esittelee ilmastokestävyyden linjauksen. Lisäksi Sini-Tuuli Dufva kertoo ilmastovaikuttajien toiminnasta.

Kuulemme puheenvuorot myös kahden osaston edustajilta. Mukana keskustelussa ovat Tampereen osaston vapaaehtoinen Katariina Kojo ja Perniön osaston puheenjohtaja Johannes Alaranta.

Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä kysymyksiä ja osallistua keskusteluun.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Liity tilaisuuteen Teams-linkin kautta tästä:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFhZGJkZGYtZTlhZS00Y2Q4LWFkNjQtMjZkZmNhZjExYmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%22bbba1ac8-5314-4164-898b-b99b9aae3300%22%7d

Ilmastokestävyyden linjauksen tavoitteena on tunnistaa haitalliset toimintamallit ja poistaa tai vähentää niiden vaikutuksia tehostamalla toimintatapoja, hyödyntämällä uusia käytäntöjä, tekniikoita ja materiaaleja tai muuttamalla varsinaista toimintaa, kuitenkin varmistaen järjestön perustoiminnan. Linjaus ohjaa erityisesti järjestön oman toiminnan kestävyyttä, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja valmiustyötä sekä ilmastonmuutokseen liittyvää viestintää ja vaikuttamista.

Ilmastokestävyyden linjauksen löydät täältä.