Valmisteleva vaalitoimikunta pyytää ehdotuksia osaston puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi kaudelle 2023-2024

Marko Tervo
Kuvaaja: Marko Tervo

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston sääntömääräisessä syyskokouksessa (22.11.2022) käytäviä henkilövaaleja valmisteleva vaalitoimikunta pyytää ehdotuksia osaston hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi kaudelle 2023-2024.

Erovuorossa ovat puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja:

  • puheenjohtaja Sari Hovila
  • varapuheenjohtaja Jouko Aho

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat:

  • Vieno Aho
  • Eeva Hautanen
  • Pirjo Häkkinen
  • Marko Tervo
  • Leena Tiainen

Hallituksen jäseninä jatkavat vuoden 2023 loppuun asti Kristiina Alho, Olli Lehtonen, Sami Luoma-aho, Markku Reponen ja Maarit Ryhänen.

Ehdokasasettelussa pyydetään huomioimaan, että

Järjestön luottamustoimeen voidaan tilintarkastajia, toiminnantarkastajia ja valtion viranomaisten valtuustoon nimeämiä edustajia lukuun ottamatta valita vain järjestön henkilöjäsen. Luottamustoimeen valittavan tulee olla kirjoilla kyseisessä osastossa (Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä 827/2017, 7.12.2017, 20 §).

Vaalitoimikunta on valittu osaston sääntömääräisessä kevätkokouksessa 2022, 22.3.2022 ja sen puheenjohtajana toimii Kristiina Alho, jäseninä Pirkko Koskela ja Markku Reponen.

Ehdotukset osaston hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi kaudelle 2023-2024 tulee toimittaa vaalitoimikunnalle 20.11.2022 mennessä (Punainen Risti Jyväskylän osasto/Vaalitoimikunta, Sammonkatu 4, 40100 Jyväskylä) tai puhelimitse 040-586 2618.

Lisätietoja: Valmistelevan vaalitoimikunnan puheenjohtaja Kristiina Alho, 040-586 2618