HILLA23 16.-17.9.2023

HILLA23 on toiminnallinen vaellus ja etsintäharjoitus Keuruulla.

Harjoituksen tavoitteina on

 • Parantaa SPR:n työntekijöiden ja vapaaehtoisjohtajien pienorganisaatioiden johtamista ja tilanneraportointia
 • Kehittää vapaaehtoisten osaamista etsinnässä sekä tuottaa poliisijohtoinen harjoitus ja MSO-kouluttajakoulutus Vapepalle
 • Vahvistaa vapaaehtoisten auttamisvalmiutta sekä tukea paikallistoimikuntien vakiintunutta harjoitustoimintaa
 • Selventää kokonaisvalmiuden eri toimijoiden rooleja
 • Tuottaa uutta koulutusmateriaalia

Harjoituksen kohderyhmät

 • Vapepa-verkoston vapaaehtoiset
 • SPR:n Ea-ryhmät
 • SPR:n osastotoimijat
 • Muut yhteistyöjärjestöt
 • Viranomaiset (Keski-Suomi, Pohjanmaa, Pirkanmaa)
 • SPR Länsi-Suomen piirin toimihenkilöt ja yhteistyötoimijat

Rastiradat 16.9.2023

Lauantaina toteutuu eri järjestöjen yhdessä rakentama rastiratatyyppinen tapahtumapäivä, joka tarjoaa haastavuudeltaan eritasoisia tehtäväratoja. Nyt on mahdollisuus viettää oman perheen, lasten tai harrastusporukan kanssa ulkoilupäivä, joka vaelluksen ohessa tarjoaa osaamista, tietoa ja valmiuksia vapaaehtoistoiminnan laajasta tarjonnasta.

 • Rastiaiheet ovat  valmiustoiminta-aiheisia rastitehtäviä; yleisiä omatoimista varautumista tukevia ja valmiustaitoja ja -tietoja vaativia/ kehittäviä/ tukevia
 • Eri järjestöjen tuottamia toimintoja, joiden aiheet tukevat yhteisöllisyyttä, auttamisvalmiutta tai järjestön omaa toimintaa.
 • Kehittävät fyysistä ja henkistä kestävyyttä sekä ryhmän yhteishenkeä ja tiimityöskentelyä.
 • Osa radoista on esteetömiä ja soveltuvat eri ikäisille lapsille.

MSO-koulutus 16.9.2023

Vapepa-johtajille ja valmiuskouluttajille suunnattu  täydennyskoulutus​, joka tukee etsinnän ja etsinnän koulutusmatriaalien kehittämistä ja erityisesti MSO-etsinnän jalkauttamista.

 • ​Antaa Vapepa-johtajille edellytyksiä profiloinnin hyödyntämiseen ja taktiseen suunnitteluun etsinnässä​
 • Liittyy valtakunnalliseen MSO-osaamisen kehittämiseen​
 • Toteutetaan yhdessä poliisin ja Vapepan valtakunnallisen koulutus-suunnittelun kanssa

Etsintäharjoitus 17.9.2023

Lauantain rastikoulutuksesta erillinen poliisijohtoinen etsintäharjoitus toteutuu Keuruun liikuntapuiston, Peurunniemen ja Lomahotellin maastossa.

 • Harjoitellaan laajan moniviranomaistehtävän johtamista ja vapaaehtoisten eri resurssien optimaalista hyödyntämistä kadonneen etsinnässä.
 • Tavoitellaan laajasti mukaan Vapepa-verkoston tuottamaa kyvykkyyttä sekä eri viranomaisten resursseja myös naapurimaakuntien alueelta.
 • Harjoitellaan järjestöjen ydinosaamista vastaavia tehtäviä ja niiden koordinoitua yhteensovittamista etsintätehtäväksi
 • Tukee ja täydentää MSO-koulutuksen jalkauttamista.