Henkinen tuki

Niklas Rautio
Kuvaaja: Niklas Rautio

 

Henkisen tuen ryhmä toimii hälytysryhmänä viranomaisten apuna. Toimintaan sisältyvät henkinen tuki, ensihuolto sekä kadonneiden etsintä. Ryhmän jäseniltä edellytetään oman elämän tasapainoisuutta ja soveltuvuutta kriisiauttajaksi. Tulokkaat haastatellaan ja he allekirjoittavat salassapitositoumuksen. Toimimme SPR:n periaatteiden mukaisesti, vapaaehtoisina ilman korvausta. 

Ryhmä tekee yhteistyötä mm. viranomaisten, hoitohenkilöstön ja sosiaalitoimen sekä Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun kanssa. Hml:n kaupungin kanssa tehdään yhteistyötä sovitun valmiussuunnitelman mukaisesti.

Ryhmäillat

Kokoontuminen koulutuksiin / ryhmäiltoihin joka kuukauden kolmas tiistai klo 18 osaston tiloissa Palokunnankatu 20 A, 2. krs.

Seuraava ryhmäilta on 17.03.2020 klo 18 

Tervetuloa!

Yhteydenotot:

Antero Vartiainen

04577324325
S-posti: antero.vartiainen2017@outlook.com