Suomen Punaisen Ristin Ukraina -hätäapukeräys tuotti 52 491,13 euroa Jyväskylässä

Juha Rauhanen
Kuvaaja: Juha Rauhanen
"Suomen Punainen Risti toimitti kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaation tueksi terveysklinikan Ukrainaan. Länsi-Ukrainaan Užhorodiin sijoitettu terveysklinikalla voidaan hoitaa päivisin perusterveydenhuollon asiakkaita, eli se vastaa varustelultaan päiväterveyskeskusta. Terveysklinikka rahoitetaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston turvin. Kokonaisen terveysaseman välineistöä pakataan Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskuksesta Tampereen Kalkussa kohti Ukrainan Užhorodia. Mukaan lähti myös Suomen Punaisen Ristin tiimi käynnistämään klinikan toimintaa."

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston 26.2.2022 käynnistämä Ukraina -hätäapukeräys tuotti 52 491,13 euroa katastrofirahastoon. Kerätyt varat kohdistetaan Punaisen Ristin avustusoperaatioon Ukrainassa ja naapurimaissa. Lisäksi varoilla voidaan antaa apua Ukrainasta paenneille Suomessa, jos esimerkiksi tilapäisen suojelun piirissä oleva ei ole saanut vielä vastaanottorahaa.

- Kiitos kerääjille ja lahjoittajille! Voimme edelleen kerätä rahaa hädänalaisten hyväksi lipaskeräyksellä ja lahjoituksilla, mutta jatkossa rahat menevät sitomattomana katastrofirahastoon. Sodan välilliset vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi köyhien maiden nälänhätänä, kertoo keräysjohtaja Olli Lehtonen Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osastosta.

Suomen Punainen Risti järjestää valtakunnallinen Nälkäpäivä -keräyksen 22.-24.9.2022. Keräyksessä kerätään sitomattomia varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

Lisätietoja: Keräysjohtaja Olli Lehtonen 045-626 7178, jyvaskyla@punainenristi.fi