"Uskomaton pesti - elämäni kokemus!"

Myrskylän osasto vastaanotti maaliskuun toisella viikolla 2022 yhteensä 14 Ukrainan humanitaarista kriisiä paennutta naista ja lasta ja osaston vapaaehtoiset ovat siitä alkaen huolehtineet heidän ensihuollostaan, henkisestä tuesta ja kotouttamisen ensi askeleista.

Kuljetus Ukrainan rajalta Myrskylään oli järjestetty yksityisten tahojen toimesta. Kunta ja Punainen Risti ehtivät onneksi valmistautua ukrainalaisten vastaanottoon ja majoittamiseen, ja kuntalaisia on tiedotettu tilanteesta esimerkiksi avoimessa keskustelutilaisuudessa. Kunnalla olisi valmius vastaanottaa 40 tilapäistä majoittujaa, mutta vielä ei ole niin montaa saapunut.

Osa Helsingissä vastaanotetuista ukrainalaisista ei uskaltanut ihmiskaupan pelossa jatkaa matkaa heille tarjotuilla yksityisautokyydeillä. Jatkokuljetuksiin kohti tuntematonta suostuneet olivat hyvin varautuneita vielä perille päästyäänkin. Uuteen ympäristöön, ihmisiin ja etenkin majapaikkaan asti tervehtimään tulleeseen kunnanjohtajaan he suhtautuivat hyvin epäluuloisesti. Ryhmässä oli alkuun vain yksi tyttö, joka rohkeni puhumaan englantia vapaaehtoisten kanssa. Hänen ja käännösohjelman avulla Punaisen Ristin vapaaehtoiset sulattelivat ennakkoluuloja ja tarjosivat ensihuoltoa, läsnäoloa ja henkistä tukea kunnes aikuisetkin alkoivat puhua. 

Myrskylässä loihdittiin vanhaan koulurakennukseen kodikkaat väliaikaismajoitustilat ukrainalaisten naisten ja lasten ryhmälle.Ensimmäiseksi majoituspaikaksi vapaaehtoiset siistivä ja kalustivat käytöstä poistuneen Kankkilan koulun. Niin hyvää työtä he ja sisustustarpeiden lahjoittajat tekivät, että ensimmäiset majoittujat eivät olleet uskoa, ettei niin hienolle tilalle olisi käyttöä kunnassa. Kalusteiden lisäksi paikallisilta liikkeiltä ja kuntalaisilta on saatu lahjoituksina yllin kyllin muun muassa leluja, vaatteita ja ruokaa - jopa niin runsaasti, että osa asukkaista huolestui tavarapaljoudesta ja riskistä lihoa.

Kaikille väliaikaisesti majoitetuille on jo tiedossa pysyvämpi asunto, lapset aloittelevat koulunkäyntiä ja aikuisia autetaan työnhaussa. Puolin ja toisin on opittu uutta kieltä, suomea ja ukrainaa. Myrskylässä riittää edelleen paljon tehtävää vapaaehtoisille esimerkiksi henkisen tuen, läsnäolon ja ystävätoiminnan parissa. Myrskylän osaston puheenjohtaja Nina Kyyhkynen kuvailee Kankkilan tapahtumia ja ilmapiiriä niin innostaviksi, että olisi halunnut olla siellä mukana enemmänkin kuin mitä oma työ ja arki sallivat.

"Uskomaton pesti tää on kyllä ollut - elämäni kokemus!" totesi Nina haastattelun päätteeksi.

 

Teksti ja lisätietoja blogista: heidi.hellman@redcross.fi

Myrskylän osastoa voit seurata Facebookissa ja Instagramissa.