Laukaan osaston toiminta Ukrainan kriisin uhrien auttamisessa

Koska on tullut kysymyksiä ja epäselvyyksiä siitä, mikä ovat osaston toimet kriisin uhrien auttamistyössä, selvitetään tämänhetkistä tilannetta seuraavasti:

SPR Laukaan osaston vapaaehtoiset antavat apua pyydettäessä. Osasto tekee yhteistyötä Laukaan kunnan ja seurakunnan kanssa. (jatkuu... klikkaa otsikkoa)

Maahanmuuttajavirastolta (Migri) tulee pyyntö Länsi-Suomen piirille vastaanottokeskusten perustamisesta. Piiri tekee sopimuksen Migrin kanssa. Piiri ohjaa osastoja, osastot eivät siis perusta vastaanottokeskuksia. Tällä hetkellä Laukaassa ei ole tarvetta vastaanottokeskukselle, mutta tilanne voi muuttua päivässä. Odotamme piirin ohjeistuksia.

Mikäli Laukaaseen tulee pakolaisia, järjestämme pakolaisille kohdennettuja keräyksiä tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä ei ole tietoa kunnan asuntotilanteesta, eikä siitä, kuinka monta pakolaista on yksityismajoituksessa.

Osastollamme on koulutettuja ystäviä sekä Arjen Avun sekä henkisen tuen koulutuksen käyneitä vapaaehtoisia.

Kaikki osastomme jäsenet ovat vapaaehtoisia, joista suuri osa on työssäkäyviä, resurssimme ovat rajalliset. Tarvitsemme tästä syystä aina uusia vapaaehtoisia.

Jos haluat ukrainalaisten tukihenkilöksi, ota yhteys Laukaan seurakunnan diakoniaan tai osaston ystäväpalveluun. SPR järjestää Arjen Apu – Maahanmuuttajan tuki -kursseja. Laukaan osasto ei tällä hetkellä järjestä kyseistä kurssia, piirimme on keskittänyt koulutuksen Jyväskylään. Seuraava maksuton verkkokoulutus on 21.04.2022 klo 17.00-19.30. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.04.2022. Lue lisää ja ilmoittaudu https://oma.punainenristi.fi/event/14627

SPR Laukaan osastolle ei ole tullut pyyntöjä Laukaaseen pakolaisten osalta, olemme kuitenkin avustaneet Jyväskylässä erilaisissa operaatioissa vapaaehtoistemme resurssien mukaan.

Osasto on valmiudessa koko ajan ja olemme tehneet alustavia suunnitelmia yhteistyötahojen kanssa.

Lue lisää, miten Suomen Punainen Risti auttaa:
https://www.punainenristi.fi/punainen-risti-auttaa-ukrainassa/