OK-opintokeskus tarjoaa koulutusta järjestötoimijoille ja tukee pedagogisesti ja taloudellisesti jäsenjärjestöjensä toteuttamaa aikuiskoulutusta.

Punaisen Ristin koulutuksiin kannattaa hakea OK-tukea

OK-opintokeskuksen pedagoginen ohjaus ja taloudellinen OK-tuki on tarkoitettu OK:n jäsenjärjestöille. Erilaisia tuettavan koulutuksen muotoja on kolme:

  • opintojaksot
  • vertaisopintoryhmät (entiseltä nimitykseltään opintokerhot)
  • ammatillinen lisäkoulutus.

Käytä OK-opintokeskuksen logoa markkinointimateriaaleissa!

Opintokeskus ja jäsenjärjestöt käyttävät Okryverkko-nimistä tietojärjestelmää opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien hallinnoinnissa. Hae käyttäjätunnuksia!

Opintojakso on opintojen perusyksikkö, joka merkitsee esimerkiksi yhtä aihekokonaisuutta käsittelevää kurssia. Opintojaksolla on vastuullinen toteuttaja ja kouluttaja, ja sen opinnolliset tavoitteet on selkeästi määritelty.

Vertaisopintoryhmässä (opintokerhossa) opiskellaan vertaisina, toinen toisiltaan oppien. Opintoryhmällä tulee olla nimetty ohjaaja, mutta tavoitteistaan ja työskentelytavoistaan ryhmän jäsenet sopivat yhdessä.

Ammatillinen lisäkoulutus on ammatillisen peruskoulutuksen jälkeistä jatko- ja täydennyskoulutusta. Sen tavoitteena on kohentaa ammatillista osaamista.

  • Lisätietoa OK-tuen hakemiseen saat OK:n sivuilta, piiritoimistosta sekä Sole Norannalta keskustoimistosta.