Jyväskylän osaston sääntömääräinen kevätkokous kuuli yhteenvedon vuoden 2021 toiminasta ja taloudesta, vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden osaston hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2021 osalta

Päivi Polvi
Kuvaaja: Päivi Polvi
"Ystävävapaaehtoinen Jaana ja hänen Ratte-koira"

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 22.3.2022 Jyväskylässä. Kokoukseen osallistui yhteensä 16 Jyväskylän osaston jäsentä. Kevätkokouksessa kuultiin hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tekemä toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2021.

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintaan vuonna 2021 vaikutti merkittävästi koronapandemia. Pandemian tilanne aaltoili vuoden edetessä ja viranomaismääräykset sen mukana. Jyväskylässä koronaviruspandemiaan liittyviä avunpyyntöjä viranomaisilta ei kuitenkaan tullut, vaikka valmius avunpyyntöihin vastaamiseen oli olemassa. Toimintaryhmät vähensivät toimintaansa tai siirtyivät verkossa tapahtuviin tapaamisiin. Esimerkiksi terveyspiste ei pitänyt vastaanottoa, mutta järjesti 14.10.2021 ulkoilupäivän Ladunmajalla. Runopiirin toiminta oli tauolla koko vuoden. Ensiapuryhmä siirsi osan harjoituksista Microsoft Teams -palveluun.

Ensiapuryhmä esityksestä päätettiin luopua kolmesta Virve-päätelaitteesta hallituksen kokouksessa 4/2021, 27.5.2021 koska taloudellinen tilanne oli erittäin tiukka. Kun selvitystä ja testausta on tehty lisää halvemmista radiopuhelinmalleista, tuo ensiapuryhmä esityksen niiden hankkimisesta osaston hallitukselle.

Koronaviruspandemia siirsi sääntömääräisen kevätkokouksen syksyyn ja sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 14.9.2021 Jyväskylässä. Kokoukseen osallistui yhteensä 15 Jyväskylän osaston jäsentä. Jyväskylän osaston syyskokous järjestettiin 24.11.2021. Paikalla oli yhteensä 16 jäsentä.

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin vuosikokous järjestettiin koronapandemian johdosta 4.9.2021 Teams -palvelussa. Länsi-Suomen piirin puheenjohtaja Alpo Tanskanen Jyväskylän osastosta jätti puheenjohtajan tehtävät kokouksessa toimikausien tultua täyteen. Jyväskylän osaston edustajana Länsi-Suomen piirihallituksessa jatkaa Sami Luoma-aho vuoden 2022 vuosikokoukseen asti.

Suomen Punaisen Ristin Palokan osaston toiminta päättyi 31.12.2020 ja osasto liitettiin Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osastoon 1.1.2021.

Jyväskylän ja Kuokkalan osastojen yhdessä toteuttaman Nälkäpäivä -keräys (23.-25.9.2021) tuotti yhteensä 12 201,40 euroa katastrofirahastoon.

Ystävätoiminnan vapaaehtoisia oli noin 200 henkilöä. Vapaaehtoiset toimivat ystäväpareina, puhelinystävinä, verkkoystävinä, ystäväperheinä, kertaluontoisessa asiointiavussa, kerhojen ohjaajina sekä tempauksissa ja muissa yksittäisissä tehtävissä. Vuoden lopussa osastossa oli kaikkiaan 86 ystäväparia. Uusia ystäväpareja yhdistettiin vuoden aikana 15 ja puhelinystäviä yhdistettiin kolme. Jyväskylän osastossa toimii 15 verkkoystävää.

Monikulttuurinen toiminta käynnisti uusia toimintamuotoja, kun tieto Salmirannan vastaanottokeskuksen lopettamisesta varmistui ja asukkaat muuttivat vuokra-asuntoihin.  

Ensiapupäivystyksiä ensiapuryhmä teki vuonna 2021 yhteensä 37 kappaletta ja näissä tapahtumissa autettiin 127 henkilöä.  Hälytystilanteissa kadonneen henkilön etsintöihin tai auttamaan tulipalossa kotinsa menettäneitä autettiin vuonna 2021 yhteensä 20 ihmistä.  

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 1 297 henkeä.

Jyväskylän osaston tilinpäätös vuodelta 2021 osoittaa – 5 392,19 euroa alijäämää.

Kevätkokous vahvisti Jyväskylän osaston tilinpäätöksen ja  myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2021 osalta.

Lisätietoja: tiedottaja Marko Tervo jyvaskyla@punainenristi.fi, 040-754 0038